วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau)

A-Ma Temple (媽閣廟) เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด แห่งหนึ่งของประเทศมาเก๊า ซึ่งมีอยู่แล้ว ก่อนการเกิดขึ้นของเมือง วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau) เป็นวัดที่มีเทพศักดิ์สิทธิ์องค์ต่างๆ ตามความความเชื่อ, วัฒนธรรมประเพณี และความศรัทธาในพุทธศาสนา, ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋า

ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความเก่าแก่ของวัด จึงทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2005 วัดอาม่า (A-Ma Temple, Macau) ประกอบไปด้วยวิหาร และส่วนต่างๆ ของวัด ได้แก่

ประตูทางเข้า (Gate Pavilion), ซุ้มประตูแห่งการรำลึก (Memorial Arch), หอสวดมนต์ (Prayer Hall), หอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence), หอเจ้าแม่กวนอิม (Hall of Guanyin) และศาลาทางพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ศาลาเซิ้งเจ้าชานลิน (Zhengjiao Chanlin) โดยแต่ละส่วนของวัดนั้น ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

โดยเชื่อว่าหอแห่งความเมตตา (Hall of Benevolence) เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุด ที่ถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1488, สำหรับหอสวดมนต์ (Prayer Hall) หรือที่เรียกว่าวังแห่งแรกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (The First Palace of the Holy Mountain) ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1605 ตามจารึกหินที่พบในบริเวณวัด

นอกจากนี้ตามเส้นทางเดินไปสู่ หอเจ้าแม่กวนอิม (Hall of Guanyin) จะมีหินแกะสลักซึ่งจารึกบทกวี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของของประเทศมาเก๊าอีกด้วย

ที่อยู่ Barra Square (媽閣廟前地), Macau

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) +853 28 333 000

ติดต่อสอบถาม +853 2836 6866

website: wh.mo/cn

เวลาทำการ 07:00 – 18:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

โดยรถโดยสารประจำทาง: 1, 2, 5, 6B, 10, 10A, 11, 18, 21A, 26, 28B, 55, MT4, N3

by Google Map

A-Ma Temple (媽閣廟)