คลังเก็บป้ายกำกับ: Dolmabahçe Palace

พิพิธภัณฑ์จิตรกรรมพระราชวังแห่งชาติ

National Palace Painting Museum (Milli Saraylar Resim Müzesi) เปิดให้บริการ ณ ที่พำนักของมกุฎราชกุมารในพระราชวังโดลมาบาเช (Crown Prince Residence of Dolmabahçe Palace) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี อ่านเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์จิตรกรรมพระราชวังแห่งชาติ

มัสยิดโดลมาบาเช (Dolmabahçe Mosque)

Dolmabahçe Mosque (Dolmabahçe Camii) ตั้งอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาโดลมาบาเช (Dolmabahçe Clock Tower) และ Treasury Gate ประตูด้านนอกของพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี โดย Dolmabahçe Mosque ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1853 อ่านเพิ่มเติม มัสยิดโดลมาบาเช (Dolmabahçe Mosque)

หอนาฬิกาโดลมาบาเช (Dolmabahçe Clock Tower)

Dolmabahçe Clock Tower (Dolmabahçe Saat Kulesi) เป็นหอนาฬิกาตั้งอยู่ที่ Treasury Gate ด้านนอกของพระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี หอนาฬิกาถูกสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1890-1895 อ่านเพิ่มเติม หอนาฬิกาโดลมาบาเช (Dolmabahçe Clock Tower)

พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace)

Dolmabahçe Palace (Dolmabahçe Sarayı) ตั้งอยู่บนชายฝั่งยุโรปของ Bosphorus ในเขต Beşiktaş ของนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พระราชวังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1843 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1856 โดย Sultan Abdülmecid I (1839-1861) ได้ตัดสินใจที่จะสร้างพระราชวังสมัยใหม่ใกล้บริเวณของอดีตพระราชวัง Beşiktaş Sahil Palace อ่านเพิ่มเติม พระราชวังโดลมาบาเช (Dolmabahçe Palace)