ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (Khao Chin Lae Sunflower Field) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง
Khao Chin Lae Sunflower Field

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (Khao Chin Lae Sunflower Field)

ทุ่งกว้างสีเหลืองอร่ามของ ทุ่งดอกทานตะวัน (Sunflower Field) ที่บริเวณเขาจีน (Khao Chin Lae) จะบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง จึงทำให้เกษตรกรนิยมทำการเพาะปลูก เพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล  ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  ในช่วงฤดูหนาว นอกเหนือไปจากเส้นทางเดินเท้า ยังมีรถรางพาชมทุ่งทานตะวัน (มีค่าใช้จ่าย) ที่จะพาคุณผ่านทุ่งสีเหลืองอร่ามกว้างไกล รวมถึงบริเวณถ่ายรูปที่มีมุมมองที่สวยงาม กระจายอยู่ตามเส้นทาง ให้คุณได้ถ่ายภาพเก็บไว้ เพื่อเป็นความทรงจำอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติของเมล็ดทานตะวัน ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารที่มีคุณค่า จึงมักถูกนำไปแปรรูป รวมถึงเป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ อบแห้งพร้อมทาน, สกัดทำน้ำมันปรุงอาหาร, ส่วนผสมของเครื่องสำอาง และยังสามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงผึ้ง เป็นต้น

จังหวัดลพบุรี มีการปลูกทานตะวันมากที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ไร่ โดยมีแหล่งปลูกทานตะวัน กระจายอยู่ทั่วไป ในเขตอำเภอเมือง, อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล โดยเฉพาะที่บริเวณเขาจีน และบริเวณใกล้วัดเวฬุวัน ในตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถือเป็นพื้นที่ซึ่งมีการปลูก ทานตะวันเป็นจำนวนมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งปลูกทานตะวัน กระจัดกระจายไปตามเส้นทางที่ไป อำเภอพัฒนานิคม บริเวณช่องสาริกา ริมทางหลวงหมายเลข 21 ซึ่งคุณสามารถเข้าทางวัดมณีศรีโสภณ และบริเวณตำบลชอนน้อย ทางหลวงหมายเลข 3334

Khao Chin Lae Sunflower Field

Khao Chin Lae Sunflower Field

Khao Chin Lae Sunflower Field

Khao Chin Lae Sunflower Field

ที่อยู่ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 (Nikhom Sang Ton itself. Mueang Lopburi District Lopburi 15000)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656 , 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ติดต่อสอบถาม สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน ก่อนการเดินทางได้ที่

  • สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร. 0-3641-1202
  • สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทร. 0-3641-2338
  • สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม โทร. 0-3649-1133

website: lopburi.org/sunflowerlopburi

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน ในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี เวลา 08:00–18:00 น.

ค่าเข้าชม ขึ้นอยู่กับสวนแต่ละแห่ง บางแห่งคุณสามารถเข้าชมฟรี

การเดินทาง

รถยนตร์ส่วนบุคคล การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ลพบุรี – สระบุรี) ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 3017 (ทางไปตำบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กม. ด้านซ้ายมือเป็นทางเข้าวัดเวฬุวัน (Wat Weruwan) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. จะถึงทุ่งทานตะวัน


รถโดยสารประจำทาง ใช้รถสองแถวลพบุรี – วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน (Wat Weruwan) โดยรถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.20 – 17.00 น.

by Google Map

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล (Khao Chin Lae Sunflower Field)