อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) - เที่ยวด้วยตัวเอง
Don Chedi Monument

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument)

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument) ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับ ชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่มีต่อกองกำลังของพม่า ประกอบด้วยโบราณสถานสองแห่ง ได้แก่ พระบรมราชานุสาวรีย์ดอนเจดีย์ เป็นพระบรมรูปทรงช้างพร้อมอาวุธ ที่มีขนาดเท่าของจริง และมีความงดงามน่าเกรงขาม

โบราณสถานแห่งที่สองคือ องค์เจดีย์ยุทธหัตถี ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสงครามยุทธหัตถี เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2135 ซึ่งส่งผลให้ประเทศเป็นอิสระภาพ จากการยึดครองของพม่า

เจดีย์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2456 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงรับสั่งให้ค้นหาซากเจดีย์ โดยสันนิษว่าเป็นเจดีย์ยุทธหัตถี ซึ่งในเวลานั้นองค์เจดีย์เป็นเพียงซาก ที่เหลือแต่ฐานสี่เหลี่ยม

ซากของเจดีย์มีความกว้าง ด้านละ 19.50 เมตร และคงเหลือความสูง จากพื้นดินเพียง 6.50 เมตร ในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จไปประกอบ พิธีบวงสรวงสมโภชน์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2456 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากร ทำการบูรณะซ่อมแซม

โดยเลือกรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เหมือนเจดีย์ยุทธหัตถี ในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อ เป็นเกียรติแก่ชัยชนะในการชนช้าง ของพ่อขุนรามคำแหง ต่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด แต่การบูรณะเจดีย์ในครั้งนั้น ไม่ได้ถูกดำเนินการ ตามพระราชประสงค์แต่อย่างใด

ต่อมาในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2495 กองทัพบกได้บูรณปฏิสังขรณ์ องค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อครอบซากเจดีย์องค์เดิม โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรม เจดีย์ทรงลังกาตามแบบเจดีย์ ของวัดใหญ่ชัยมงคล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามข้อสันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล เช่นเดียวกับเจดีย์ยุทธหัตถี เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ในสงครามยุทธหัตถี เมื่อปี พ.ศ. 2135 ตามคำกราบทูลของ สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว ผู้เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ในรัชสมัยของพระองค์

ในปัจจุบันองค์พระเจดีย์ดูงดงาม และยิ่งใหญ่ด้วยความสูง 66 เมตร และมีฐานกว้างด้านละ 36 เมตร และเป็นที่ประดิษฐาน ของพระบรมสารีริกธาตุ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีบวงสรวง เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2502

ที่แห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในประเทศไทย ซึ่งภายในองค์พระเจดีย์ มีการจัดแสดงนิทรรศการ ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการทำสงครามยุทธหัตถีในครั้งนั้น โดยมีรูปแบบการนำเสนอ ที่มีทั้งภาพประกอบแสงสีเสียง และหุ่นจำลองของกองทัพทหาร

อีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจ ซึ่งอยู่ถัดจากเจดีย์ ไปประมาณ 100 เมตร คุณสามารถไปเยี่ยมชม พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระสุพรรณกัลยา ซึ่งมักมีผู้นิยมมาสักการะบูชาอยู่เสมอ

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี


ทางจังหวัดได้ร่วมกับ หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน จัดให้มีงานเฉลิมฉลอง พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะมีขึ้นในฤดูหนาวของทุกปี ระหว่างปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่

งานแสดงแสงสีเสียง สงครามยุทธหัตถี, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดธิดาดอนเจดีย์, การแสดงดนตรีคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง นอกจากนี้คุณยังสามารถ เลือกชิมเลือกช้อป ไปกับร้านออกงานกาชาด, ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ และอาหารหลากหลาย

***โปรดตรวจสอบวันและเวลา อย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากสำนักงานมูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โทร. 0-3553-5377

Don Chedi Monument

Don Chedi Monument

Don Chedi Monument

พระบรมราชานุสาวรีย์ดอนเจดีย์
พระบรมราชานุสาวรีย์ดอนเจดีย์
องค์เจดีย์ยุทธหัตถี
องค์เจดีย์ยุทธหัตถี

ที่อยู่ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170 (Don Chedi Subdistrict, Don Chedi District, Suphanburi 72170)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656 , 0-2356-0718
  • สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
  • กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

ติดต่อสอบถาม สำนักงานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 0-3553-5377

website: tourismthailand.org/don-chedi-monument

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 05:00–20:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล: จากกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ระยะทางประมาณ 107 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 322 ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี 31 กิโลเมตร

by Google Map

อนุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument)