ภูเขาอชาซาน (Achasan Mountain)

Achasan Mountain (아차산) เป็นภูเขาที่มีความสูง 295.7 เมตร ทอดยาวจากกรุงโซล (Seoul) ไปยังเมืองคูรี (Guri-si) และเป็นจุดปีนเขายอดนิยม เพื่อการชื่นชมทัศนียภาพจากบนยอดเขา อ่านเพิ่มเติม

การเดินทางโซล – แทกูโดยรถระหว่างเมือง (Direction Seoul to Daegu by Express Intercity Bus)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองแทกู (Daegu) ของจังหวัดคย็องซังเหนือ (คย็องซังบุกโด; Gyeongsangbuk-do),อ่านเพิ่มเติม