อุทยานนิเวศวิทยายออีโดแซตกัง (Yeouido Saetgang Ecological Park) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

อุทยานนิเวศวิทยายออีโดแซตกัง (Yeouido Saetgang Ecological Park)

ยออึยโดแซตกัง (Yeouido Saetgang Ecological Park, 여의도샛강) เปิดให้บริการแก่สาธารณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1997 และเป็นสวนนิเวศวิทยาแห่งแรก ของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของเกาะยออึยโด (Yeouido) ริมชายฝั่งแม่น้ำฮัน (Han River) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do)

อุทยานนิเวศวิทยาถูกสร้างขึ้น เพื่อรักษาระบบนิเวศของพื้นที่กว่า 182,000 ตารางเมตร ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ด้วยการดำเนินการปลูกพืชพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงสร้างน้ำตก, ที่จอดเรือ และบ่อน้ำ โดยคำนึงถึงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ของพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ของสัตว์และพรรณไม้ ได้แก่ ต้นหลิว, ทุ่งต้นกก และนกน้ำ เป็นต้น

ในระหว่างปี ค.ศ. 2008 – ค.ศ. 2010 ได้พัฒนาและขยายพื้นที่เชิงนิเวศทางน้ำออกเป็น 758,000 ตารางเมตร พร้อมสร้างสิ่งอำนวยความต่างๆ ได้แก่ ถนนจักรยาน 4.7 กม., สะพาน, พลาซ่า, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (โปรแกรมนิเวศวิทยา) และอื่นๆ โดยในปัจจุบันอุทยานได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

พื้นที่ชุ่มน้ำทำน้ำให้บริสุทธิ์

Water Purification Area (수질정화 습지지역) ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บริเวณ สวนด้านหน้าของอาคาร 63 (63 Building, 63빌딩) ไปจนถึงสะพานยออี (Yeouigyo Bridge, 여의교) มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณภาพน้ำ และฐานการพัฒนาเชิงนิเวศน์ของอุทยาน โดยการสร้างพื้นที่ชุ่มน้ำหลากหลายประเภท

พื้นที่การเรียนรู้ประสบการณ์เชิงนิเวศน์

Ecological Experience Learning Area (생태체험 학습지역) ครอบคลุมพื้นที่ริมน้ำ ตั้งแต่สะพานยออี (Yeouigyo Bridge, 여의교) ไปจนถึงสะพานซออูล (Seoulgyo Bridge, 서울교) เพื่อรักษาทรัพยากรของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยการเปิดโอกาสซึ่งนำไปสู่ การเรียนรู้เชิงนิเวศแก่นักท่องเที่ยว

เขตวัฒนธรรมวิลโลว์

Willow Cultural Areas (버들문화구역) ครอบคลุมพื้นที่ริมน้ำจากสะพานซออูล (Seoulgyo Bridge, 서울교) ไปจนถึงสะพานพาชอน (Pacheongyo Bridge, 파천교) เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับ สวนสาธารณะยออึยโด (Yeouido Park) และเป็นพื้นที่วัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายของกิจกรรม สำหรับการเรียนรู้เชิงนิเวศวิทยา

เขตอนุรักษ์เชิงอนุรักษ์

Ecological Conservation Area (생태보존 구역) ครอบคลุมพื้นที่ริมน้ำ ตั้งแต่สะพานพาชอน (Pacheongyo Bridge, 파천교) ไปจนถึงอาคารรัฐสภา (Parliament Building, 국회의사당) เป็นเส้นทางเดินเท้า และเขตอนุรักษ์ความสมบูรณ์ ของพื้นที่ชุ่มน้ำปิด ที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยา และธรรมชาติที่ดีเยี่ยม

พื้นที่ท่องเที่ยวริมน้ำ

Blunt Sightseeing Area (둔치경관 탐방구역) พื้นที่บริเวณส่วนปลายน้ำยออี (Yeoui Downstream IC Section, 여의하류 IC 부분) ลักษณะเนินเขาที่ยังคงเป็นทุ่งหญ้ากว้าง เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับ การชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของแม่น้ำฮัน (Han River) และเกาะพัมซอมฮันกัง (Hangang Bamseom Island)

เกาะพัมซอม


Bamseom (밤섬) เป็นหนึ่งในเกาะลอยน้ำ ของแม่น้ำฮัน (Han River) และเป็นสถานที่มีชื่อเสียง สำหรับการชมนกอพยพในใจกลางเมือง ของกรุงโซล (Seoul) เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา และเป็นแหล่งพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพ อ่านเพิ่มเติม

เกาะยออึยโด (Yeouido)


ด้วยที่ตั้งของสวนแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเกาะยออึยโด (Yeouido) ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางการเมือง, การเงิน รวมถึงสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับคนทำงาน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้คุณสามารถเดินเท้าท่องเที่ยว เพื่อสำรวจและเที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ซึ่งมีอีกมากมายหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 48 Yeouidong-ro, Yeoeuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 영등포구 여의도동 여의동로 48)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

Website: Website: hangang.seoul.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)

เวลาทำการเปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Yeouido Station (여의도역, ยออึยโดหยอก, Seoul Subway Line 5 หรือ Line 9) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินไปทาง ควางจังอพาร์ตเมนต์ – โรงเรียนประถมศึกษายุนจุงโชดึงกโย (광장아파트 – 윤중초등학교) ระยะทาง 500 เมตร (ประมาณ 10 นาที)


Saetgang Station (샛강역, แซตกังหยอก, Seoul Subway Line 9) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดิน 650 เมตร (ประมาณ 15 นาที)

by Google Map

Saetgang Ecology Park (샛강생태공원)