การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทอัน (Direction Seoul to Taean by Bus)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเขตแทอัน (Taean County) จังหวัดชุงช็องใต้ (ชุงช็องนัมโด, Chungcheongnam-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะนานจีฮันกัง (Nanji Hangang Park)

นานจีฮันกังกงว็อน (Nanji Hangang Park, 난지한강공원) เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ของแม่น้ำฮัน (Han River) ระหว่างสะพานฮงเจช็อน (Hongjecheongyo, 홍제천교) และสะพานนานจีช็อน อ่านเพิ่มเติม

คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยออีโด (Yeouido Full Gospel Church)

ยออีโดซุนโบกึมกโยเว (Yeouido Full Gospel Church, 여의도순복음교회) เป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์, Pentecostal) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม