คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์ยออีโด (Yeouido Full Gospel Church)

ยออีโดซุนโบกึมกโยเว (Yeouido Full Gospel Church, 여의도순복음교회) เป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ (เพนเทคอสต์, Pentecostal) ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) ในกรุงโซล (Seoul) อ่านเพิ่มเติม

สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park)

ยออีโดกงว็อน (Yeouido Park, 여의도공원) เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่บนเกาะยออีโด (Yeouido, 여의도) ริมชายฝั่งของแม่น้ำฮัน (Han River)อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติโซล (Seoul International Fireworks Festival)

ซออูลเซกเยบุล-กทชุกเจ (Seoul International Fireworks Festival, 서울세계불꽃축제) เป็นเทศกาลชมการจัดแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นบนเกาะยออีโด (Yeouido) อ่านเพิ่มเติม

เทศกาลดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิยอดึงโพยออีโด (Yeongdeungpo Yeouido Spring Flower Festival)

ย็องดึงโพยออีโดพม-กทชุกเจ (Yeongdeungpo Yeouido Spring Flower Festival, 영등포 여의도 봄꽃축제) เป็นเทศกาลชมดอกไม้ ซึ่งจัดในบริเวณพื้นที่โดยรอบของ เกาะยออีโด (Yeouido Island) อ่านเพิ่มเติม