เกาะพัมซอมฮันกัง (Hangang Bamseom Island) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

เกาะพัมซอมฮันกัง (Hangang Bamseom Island)

พัมซอม (Bamseom, 밤섬) เป็นหนึ่งในเกาะลอยน้ำ ของแม่น้ำฮัน (Han River) และเป็นสถานที่มีชื่อเสียง สำหรับการชมนกอพยพ ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ในสมัยราชวงศ์โชซอน เป็นที่ตั้งถิ่นฐานและบ้านของผู้อยู่อาศัย 443 คน ใน 62 ครัวเรือน ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการประมง, การต่อเรือ, การเพาะปลูกพืชสมุนไพร และต้นหม่อน รวมถึงการเลี้ยงแพะ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1968 เกาะถูกระเบิดและแยกชิ้นส่วน และนำดินทรายและหิน ไปใช้เพื่อการพัฒนาของ เกาะยออึยโด (Yeouido Island)

โดยในปี ค.ศ. 1986 สำนักงานจัดการแม่น้ำฮัน ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการเข้าถึงของประชาชนทั่วไป และในเดือนเมษายน ค.ศ. 1988 บริเวณของเกาะได้กลายเป็นแหล่งพัฒนา เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกอพยพ

และในปี ค.ศ. 1999 บริเวณพื้นที่ของเกาะกว่า 273,503 ตารางเมตร ถูกกำหนดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน

เกาะยออึยโด (Yeouido)


ด้วยที่ตั้งของสวนแห่งนี้ ซึ่งอยู่บนเกาะยออึยโด (Yeouido) ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางการเมือง, การเงิน รวมถึงสื่อโทรทัศน์และวิทยุ และยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับคนทำงาน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงทำให้คุณสามารถเดินเท้าท่องเที่ยว เพื่อสำรวจและเที่ยวชม สถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ ซึ่งมีอีกมากมายหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 영등포구 여의도동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

Website: hangang.seoul.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

National Assembly Station (국회의사당역, กุกฮเวอึยซาดังหยอก, Seoul Subway Line 9) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นเดินไปตามถนนคุกฮเวแดโร (Gukhoe-daero, 국회대로) ระยะทางประมาณ 600 เมตร และเดินต่อไปตามสะพานซอกังแด-กโย (Seogangdaegyo, 서강대교) ระยะทางประมาณ 500 เมตร

by Google Map

Bamseom (밤섬)