สะพานโคซันจา (Gosanjagyo Bridge)

โคซันจา-กโย (Gosanjagyo, 고산자교) สะพานมีขนาดความกว้าง 43.2 เมตร และมีความยาว 88.0 เมตร โดยเป็นสะพานแห่งสุดท้าย ของสะพานทั้ง 22 แห่งของ คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ที่ไหลผ่านในใจกลางเมือง ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

สะพานแห่งนี้ตั้งอยู่ ถนนโคซันจาโร (Gosanja-ro, 고산로) ชื่อถนนแห่งนี้มาจากคำว่า โคซันจา (Gosanja, 고산자) ซึ่งหมายถึง ผู้ชายแห่งขุนเขา และเป็นนามปากกาของ คิมจ็องโฮ (Gim Jeong-ho, 김정호; ค.ศ. 1804 – ค.ศ. 1866) ผู้เป็นนักภูมิศาสตร์ และนักเขียนแผนที่ชาวเกาหลี ในสมัยราชวงศ์โชซ็อน

เขาได้ทำการวิจัย และรวบรวมการทำแผนที่ สำหรับผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือ แผนที่ที่เรียกว่า แทดงยอจีโด (Daedongyeojido, 대 동 여 지 도) ซึ่งเป็นแผนที่ของเกาหลีที่ได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1861 ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุง และกลายเป็นแผนที่แบบแผ่นเดียว ซึ่งเรียกว่า แทดงยอจีจ็อนโด (Daedongyeojijeondo, 대동여지전도)


พอดึลซึบจี

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่องจาก sisul.or.kr

ที่บริเวณของปลายลำคลองจากสะพานแห่งนี้ จะมีทัศนียภาพที่สวยงาม และร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่า พอดึลซึบจี (Beodeulseubji, 버들습지) อันเป็นพื้นที่ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์นก รวมไปถึงเป็นพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ สำหรับการเป็นที่อยู่อาศัย ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้แก่ ปลา, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, เป็ด และนก เป็นต้น

สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วย ความเขียวขจีของพืชน้ำ เช่น ต้นสนไม้และต้นไอริส จึงถือเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ และเหมาะสำหรับการเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาที่สุด ของ คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญถึง 2 แห่ง ได้แก่


พิพิธภัณฑ์คลองช็องกเยช็อน

Cheonggyecheon Museum (청계천박물관)

Cheonggyecheon Museum (청계천박물관) ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของคลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของการใช้ชีวิต ของชาวเมืองโซล ในสองฝั่งฟากคลอง ตลอดจนถึงขั้นตอนและแนวคิด ในการพัฒนาลำคลองแห่งนี้ และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม


ศูนย์ประสบการณ์กระท่อมช็องกเยช็อน

Cheonggyecheon Shack Experience Center

Cheonggyecheon Shack Experience Center (청계천 판잣집 체험관) หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า กระท่อมแห่งความทรงจำ เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จำลองอาคารบ้านเรือนในอดีต ที่เคยอยู่ริมสองฝั่งของลำธาร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจาก พิพิธภัณฑ์คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Museum) อ่านเพิ่มเติม


ปักหมุดสะพาน 22 แห่ง ของคลองช็องกเยช็อน (22 Bridges of Cheonggyecheon Stream)

ด้วยลำธารที่ทอดยาวในใจกลางของเมือง และผ่านสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 แห่ง ทำให้ตลอดสองฝั่งของลำธาร เรียงรายไปด้วยสวนสาธารณะ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ให้ชื่นชมอีกหลายแห่ง

อาทิเช่น สะพานควังทงกโย (Gwangtonggyo Bridge) ซึ่งเคยเป็นสะพานในใหญ่ที่สุด ของเมืองหลวงฮันยางในอดีต, กำแพงแห่งความหวัง (Wall of Hope), ประตูโอกันซูมุน (Site of Ogansumun Gate), บริเวณที่ใช้ซักผ้าในยุคโบราณ (Historic Laundry Site) และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย อ่านเพิ่มเติม

Gosanjagyo Bridge
Gosanjagyo Bridge

ที่อยู่ Yongdap-dong, Seongdong-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 성동구 용답동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

website: cheonggye.seoul.go.kr (เกาหลี)

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Yongdu Station (용두역, Seoul Subway Line 2) และเดินไปยังทางออกที่ 4 จากนั้นเดินไปตามถนนเพื่อมุ่งสู่ คลองช็องกเยช็อน (Cheonggyecheon Stream) ระยะทางประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงสะพานแห่งนี้

by Google Map

Cheonggyecheon Gosanjagyo Bridge (청계천 고산자교)