ประตูซุงนเยมุน หรือประตูนัมแดมุน (Sungnyemun Gate - Namdaemun Gate) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ประตูซุงนเยมุน หรือประตูนัมแดมุน (Sungnyemun Gate – Namdaemun Gate)

ซุงนเยมุน (Sungnyemun, 숭례문) เป็นหนึ่งในแปดประตู ในกำแพงป้อมปราการของกรุงโซล (Seoul) ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยในปี ค.ศ. 1962 ได้รับการกำหนดเป็น สมบัติแห่งชาติหมายเลข 1 ของประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันประตูแห่งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว และจุดหมายปลายทางสถานที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

แม้ว่าประตูแห่งนี้ จะมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ ประตูซุงนเยมุน (Sungnyemun) แต่ก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในชื่อของประตูนัมแดมุน (Namdaemun, 남대문) เนื่องจากในอดีตประตูแห่งนี้ เคยเป็นประตูทางใต้ และเป็นประตูเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาประตูทั้งหมด ของเมืองฮันซองบู (Hanseongbu, 한성부) ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยโชซอน ( ค.ศ. 1392 – ค.ศ. 1897) ซึ่งในปัจจุบันคือกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

ประตูแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ประตูหลัก ของป้อมปราการที่สร้างขึ้นเป็นแนวกำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า ฮันยางโดซอง (Hanyangdoseong) ซึ่งหมายถึง ป้อมปราการแห่งเมืองฮันยาง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1936 เพื่อแสดงขอบเขต และปกป้องเมืองฮันยาง (Hanyang) ซึ่งในเวลานั้นมันถูกเรียกว่า เมืองฮันซอง (Hanseong)

โดยในปี ค.ศ. 2011 กำแพงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซออูลซองกวัก (Seoul Seong-gwag, 서울성곽) และกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุด ซึ่งคุณสามารถทิวทัศน์ของทิวเขา และเมืองที่สวยงามของ กรุงโซล (Seoul) (Seoul)โดยรอบ อ่านเพิ่มเติม

การก่อสร้างประตูเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1395 ในช่วงปีที่สี่ของรัชสมัยของ กษัตริย์แทโจ (Taejo of Joseon, 태조; ค.ศ. 1335 – ค.ศ. 1408) ผู้ก่อตั้งและปฐมบรมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1398

โครงสร้างของประตูทำจากไม้และหิน และมีหลังคามุงกระเบื้องสองชั้น เพื่อให้เป็นสถานที่ในการต้อนรับ และทักทายทูตต่างประเทศ, เป็นด่านหน้าในการควบคุม การเข้าถึงเมืองหลวง และป้องกันเสือโคร่งไซบีเรีย ประตูได้รับการบูรณะฟื้นฟู ในปี ค.ศ. 1448 และต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1961 ถึงปี ค.ศ. 1963 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1941

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กำแพงเมืองโซล (Seoul City Wall) ถูกทำลายจากการรื้อถอนกำแพงรอบประตูนัมแดมุน เพื่อปรับปรุงระบบการจราจร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามพระประสงค์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และประตูจึงถูกปิดต่อสาธารณะชน ในปี ค.ศ. 1907

ประตูแห่งนี้เคยเป็นอาคารไม้ ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล (Seoul) จนกระทั่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 ประตูได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์ลอบวางเพลิง ซึ่งทำลายหลังคาชั้นสองทั้งหมด และบางส่วนของหลังคาชั้นหนึ่ง รวมถึงความเสียหายต่อโครงสร้างของประตู

งานฟื้นฟูเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 และแล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2013 หลังจากทำงานบูรณะมานานหลายปี ประตูถูกเปิดต่อสาธารณะชนอีกครั้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ประตูแห่งนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็น อาคารขนาดสองขั้น ที่ปกคลุมไปด้วยหลังคายาวที่มีใต้ชายคา เป็นงานไม้ได้รับการตกแต่ง ด้วยสีสันและลวดลายที่สวยงาม ฐานของอาคารเป็นหินแกรนิต ที่มีขอบกำแพงรูปแบบลดหลั่นสามชั้น และมีประตูทางเข้ารูปทรงโค้งอยู่ตรงกลาง

นอกจากนี้ประตูแห่งนี้ ยังมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่าง จากประตูกำแพงเมืองอื่นในประเทศเกาหลีใต้ คือชื่อของประตูบนป้ายชื่อนั้น ถูกเขียนในแนวตั้ง โดยเจ้าชายยังนยอง (Prince Yangnyeong, 양녕대군; ค.ศ. 1394 – 1462)

ที่อยู่ 40 Sejong-daero, Namdaemunno 4(sa)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 남대문로4가 세종대로 40)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-779-8547

website: heritage.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ

มีนาคม – พฤษภาคม, กันยายน – พฤศจิกายน: 09: 00-18: 00 น.

มิถุนายน – สิงหาคม: 09: 00-18: 30 น.

ธันวาคม – กุมภาพันธ์: 09: 00-17: 30 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad) และออกทางออกที่ 4 จากนั้นเดินตรงไปประมาณ 200 เมตร

by Google Map

Sungnyemun Gate – Namdaemun Gate (숭례문 – 남대문)