การเดินทางโดยรถไฟ โซล - ยอซู (Direction Seoul to Yeosu by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทางโดยรถไฟ โซล – ยอซู (Direction Seoul to Yeosu by Train)

วิธีการเดินทางจาก กรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองยอซู (Yeosu)   ในจังหวัดช็อลลาใต้ (ช็อลลานัมโด, Jeollanam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Yeosu) สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟเพื่อไปยัง สถานีรถไฟยอซูเอ็กซ์โป (Yeosu Expo Station) ท่านสามารถเลือกออกเดินทางได้จาก 2 สถานี ได้แก่

สถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถไฟแบบด่วนพิเศษ (Korea Train Express หรือ KTX) และรถไฟสาย S-Train ซึ่งเป็นสายของรถไฟท่องเที่ยวทะเลนัมโด (Namdo Sea Sightseeing Train, 남도해양관광열차)

สถานียงซาน (Yongsan Station) ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถไฟซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul ↔ Yeosu

From: Seoul Station (서울역) หรือ Yongsan Station (용산역)

To: Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

ที่อยู่ 2, Mangyang-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do (전라남도 여수시 망양로 2 지번주소 전라남도 여수시 덕충동 61-7)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-61-663-7788, +82-1544-7788

From: Seoul Station (서울역)

To: Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

Korea Train Express (KTX)

KTX 703 (07:05 – 10:18), KTX 707 (09:46 – 12:57), KTX 715 (16:35 – 19:47) หรือ KTX 717 (17:36 – 20:29)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 3 ชม. 13 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 66,500 วอน, เด็ก 42,700 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 47,500 วอน, เด็ก 23,700 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 45,100 วอน, เด็ก 22,500 วอน


Namdo Sea Sightseeing Train (남도해양관광열차)

S-train 4873 (08:04 – 12:45)

ระยะเวลาในการเดินทาง: 4 ชม. 41 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 41,400 วอน, เด็ก 20,700 วอน


From: Yongsan Station (용산역)

To:  Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 50 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 66,100 วอน, เด็ก 42,500 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 47,200 วอน, เด็ก 23,600 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 44,800 วอน, เด็ก 22,400 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 4 ชั่วโมง 30 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 41,100 วอน, เด็ก 20,500 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 34,900 วอน, เด็ก 17,400 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 5 ชั่วโมง 10 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 27,600 วอน, เด็ก 13,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 23,500 วอน, เด็ก 11,700 วอน


สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถ และราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Yeosu

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Suncheon – Yeosu

และรายละเอียดเส้นทางเดินเที่ยวจากสถานีรถไฟยอซูเอ็กซ์โป (Walking route from Yeosu Expo Station)


Seoul Station (서울역)

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Yongsan Station (용산역)

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2


Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

จาก Yeosu Airport

ขึ้นรถบัส Bus No. 31, 32, 33, 34 หรือ 35 และลงที่ป้ายจอด Borajudan (보라주단) Bus Stop และเดิน 250 เมตร


จาก Yeosu Intercity Bus Terminal

ขึ้นรถบัสท้องถิ่น Bus No. 2, 111, 333 หรือ 999 และลงที่ป้ายจอด Yeosu Expo Station (여수엑스포역)

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Yongsan Station (용산역)

Yeosu Expo Station (여수엑스포역)