อาคารชุงมยอง (Deoksugung Jungmyeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

อาคารชุงมยอง (Deoksugung Jungmyeongjeon Hall)

ชุงมยองจอน (Jungmyeongjeon, 중명전) เป็นอาคารที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยังทรงคุณค่าเกี่ยวกับ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในอาคาร ซึ่งอยู่ในบริเวณของ พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

แต่เดิมอาคารเป็นที่ตั้งของมิชชันนารีจากตะวันตก และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง เมื่อมีการขยายอาณาเขตของพระราชวัง จึงมีการก่อสร้างอาคารใหม่ โดยเป็นอาคารชั้นเดียวสไตล์ตะวันตก ซึ่งถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปี ค.ศ. 1899 เพื่อใช้เป็นห้องสมุดของจักรวรรดิ และมีชื่อเรียกว่า ซูอกฮอน (Suogheon, 수옥헌)

ภายหลังเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1901 อาคารถูกสร้างขึ้นมาใหม่ โดยเป็นอาคารสองชั้น ที่มีทางเดินทั้งสามด้าน ในปี ค.ศ. 1904 เพื่อเป็นที่พำนักของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종; ค.ศ. 1852 – ค.ศ. 1919) หรือจักรพรรดิควางมูเจ (Emperor Gwangmu, 광무제) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย ของราชวงศ์โชซอน และทรงเป็นจักรพรรดิองค์แรกแห่งเกาหลี

ในปี ค.ศ. 1905 อาคารแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ ที่มีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ โดยการเป็นสถานที่สำหรับการลงนามในสนธิสัญญาการผนวกญี่ปุ่นเกาหลี (Japan–Korea Treaty of 1905) หรือรู้จักในชื่อของ สนธิสัญญาอึลซา (Eulsa Treaty) ซึ่งในภาษาเกาหลี เรียกว่า อึลซาโจหยัก (Eulsajoyag, 을사조약)

และยังเป็นที่รู้จักในชื่อของ สนธิสัญญาไม่เต็มใจอึลซา (Eulsa Unwilling Treaty) และสนธิสัญญาป้องกันอารักขาญี่ปุ่นเกาหลี (Japan–Korea Protectorate Treaty) เป็นสนธิสัญญาซึ่งทำขึ้น ระหว่างจักรวรรดิญี่ปุ่น และจักรวรรดิเกาหลี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905

สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นผลมาจาก ชัยชนะของจักรวรรดิญี่ปุ่น ในสงครามรัสเซีย- ญี่ปุ่น (Russo-Japanese War; ค.ศ. 1904 – ค.ศ. 1905) ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียอำนาจอธิปไตย ทางการทูตของจักรวรรดิเกาหลี รวมถึงจักรวรรดิเกาหลี กลายเป็นส่วนหนึ่ง ในการอารักขาของจักรวรรดิญี่ปุ่น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1925 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่อีกครั้ง ทำให้อาคารเสียหายอย่างหนัก และคงเหลือเพียงกำแพงด้านนอกเท่านั้น อาคารแห่งนี้ถูกบูรณะและสร้างใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากการเป็นอิสระภาพของเกาหลี และอาคารได้กลายเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 100 ปีของการลงนามใน กรมมรดกทางวัฒนธรรมได้เวนคืนอาคาร และทำการบูรณะฟื้นฟูอาคารขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 2009 เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ และใช้เป็นสถานที่สำหรับการศึกษา ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิเกาหลี โดยประกอบไปด้วยห้องโถงนิทรรศ 4 แห่ง ได้แก่

ห้องโถงนิทรรศการ 1

Exhibition Hall 1 (1전시실) เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ, โบราณวัตถุ และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) และอาคารชุงมยองจอน (Jungmyeongjeon)

ห้องโถงนิทรรศการ 2

Exhibition Hall 2 (2전시실) ประกอบด้วยห้าห้อง ซึ่งจัดแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์ภาพถ่าย และวิดีโอคลิป เกี่ยวกับเหตุการณ์ระหว่าง การลงนามในสนธิสัญญาการผนวกญี่ปุ่นเกาหลี (Japan–Korea Treaty of 1905) หรือรู้จักในชื่อของ สนธิสัญญาอึลซา (Eulsa Treaty)

ห้องโถงนิทรรศการ 3

Exhibition Hall 3 (3전시실) จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ก่อนและหลังของจักรวรรดิเกาหลี

ห้องโถงนิทรรศการ 4

Exhibition Hall 4 (4전시실) จัดแสดงเกี่ยวกับนโยบาย ทางการทูตแห่งจักรวรรดิเกาหลี

พระราชวังถ็อกซู

ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁) เป็นพระราชวังที่มี ถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง และเป็นพระราชวังซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังมีอาคาร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวรอบๆ พระราชวังถ็อกซู (Travel Attractions around Deoksugung Palace)

นอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชวังแล้ว โดยรอบของพระราชวังยังมี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง โดยคุณสามารถเดินเท้าตามเส้นทาง ดังนี้

Daehanmun Gate → Deoksugung Stone – Wall Road → Seoul Plaza → Cheonggye Plaza → Cheonggyecheon Stream → Mojeongyo Bridge → Gwangtonggyo Bridge → Gwanggyo Bridge → Bosingak Bell → Jongno Tower → K-Style Hub → Myeongdong or Insadong อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 41-11 Jeongdong-gil, Sogong-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 소공동 정동길 41-11)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-732-7524

website: deoksugung.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ)

เวลาทำการ 09:30 – 17:30 น.

*ปิดทำการวันจันทร์

ค่าเข้าชม ฟรี

*ราคารวมอยู่ในค่าเข้าพระราชวังแล้ว

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, ชิชองหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และเดินไปยังทางออกที่ 2 หรือ 12

by Google Map

Jungmyeongjeon, 중명전)