สถานีวัฒนธรรมโซล 284 (Culture Station Seoul 284) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

สถานีวัฒนธรรมโซล 284 (Culture Station Seoul 284)

มุนฮวายอกซออุล อีเบกพัลชิบซา (Munhwayeogseoul 284, 문화역서울 284) เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ โดยการฟื้นฟูต้นแบบของสถานีรถไฟ ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่รู้จักในชื่อของ สถานีโซล (Seoul Station, 서울역) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ประวัติศาสตร์การรถไฟของเกาหลี เริ่มต้นด้วยทางรถไฟสายคยองอินซอน (Gyeongin Line, 경인선) ซึ่งเป็นรถไฟสายแรก ที่ถูกสร้างขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี และเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1899 โดยมีระยะทาง 33 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสถานีโนรยังจิน (Noryangjin Station, 노량진역) บนฝั่งแม่น้ำฮันตรงข้ามจากกรุงโซล (Seoul) ไปจนถึงสถานีอินชอน (Incheon Station, 인천역) ในเมืองอินชอน (Incheon)

หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการขยายเส้นทาง เพื่อข้ามแม่น้ำฮันไปยังสถานีโซล ซึ่งในเวลานั้นเรียกว่า สถานีนัมแดมุน (Namdaemun Station, 남대문역) และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ สถานีวัฒนธรรมโซล 284 (Culture Station Seoul 284) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปี

ต่อมาบริษัท รถไฟแมนจูเรียใต้ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุง สถานีนัมแดมุน (Namdaemun Station, 남대문역) ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่ง ระหว่างญี่ปุ่น, เกาหลี และแมนจูเรีย ทำให้กลายเป็นประตูสู่คาบสมุทรเกาหลี และเป็นประตูสู่การจัดการในยุคอาณานิคม การรื้อถอนและก่อสร้างสถานีใหม่ เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1922 และแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1925

อาคารแห่งใหม่ได้รับการออกแบบโดย ยาซูชิ สึกาโมโตะ (Yasushi Tsukamoto) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งแต่เดิมกำหนดแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1923 แต่ระยะเวลาการก่อสร้างได้ขยายออกไป เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ภูมิภาคคันโตในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการลดต้นทุนการก่อสร้างลงบางส่วน

โดยสถานีถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีคยองซอง (Gyeongseong Station, 경성역) เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1923 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1925 อาคารของสถานีประกอบไปด้วยสองชั้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 6,631 ตารางเมตร

ชั้นแรกของอาคารเป็นห้องโถงกลาง ที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานขายตั๋ว, ห้องรอ, ห้องวีไอพี,ห้องรับประทานอาหารซึ่งอยู่ที่ชั้นสอง บริเวณโถงกลางที่ชั้นแรก ถูกปกคลุมด้วยหลังคาทรงรูปโดม ช่วยทำให้โถงสว่างด้วยแสงธรรมชาติ จากหน้าต่างโค้งครึ่งวงกลม หลังคาเป็นโครงเหล็ก ทำจากหินชนวนธรรมชาติ และข้อต่อทองแดงบางส่วน

อาคารมีรูปลักษณ์สไตล์ยุโรปที่มีขนาดใหญ่ ด้วยผนังอิฐสีแดงและพื้นหินแกรนิต มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่ถูกตกแต่งอย่างละเอียดละออ และมีความซับซ้อน ซึ่งแตกต่างไปจากอาคารโดยทั่วไป ในยุคนั้น สถานีถูกเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโซล (Seoul Station, 서울역) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ภายหลังจากการปลดปล่อยในปี ค.ศ. 1945 และกลายเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

หลังสงครามเกาหลี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 รวมไปถึงช่วงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในระหว่างปี ค.ศ. 1960 ถึงปี ค.ศ. 1970 และการเป็นประเทศเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโซล ในปี ค.ศ. 1988 ส่งผลให้มีการปรับปรุง และสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง และอำนวยความสะดวก ต่อการเดินทางของสาธารณะชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง บทบาทและหน้าที่ของสถานีรถไฟแห่งนี้ ในเวลาต่อมา

ในวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1981 สถานีโซล (Seoul Station, 서울역) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานหมายเลข 284 และวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1993 เปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมสถานีโซล (Seoul Station Culture Center) ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1997 เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟสถานีโซลสถานีกลางกรุงโซล (Seoul) (Seoul Station Railroad Museum Seoul Station Center)

ต่อมาในปี ค.ศ. 2004 เมื่อมีการเปิดบริการ รถไฟความเร็วสูงของ KTX อย่างเป็นทางการ ทำให้สถานีโซลเก่าถูกปิดตัวลงอย่างถาวร และมีความพยายามในการฟื้นฟูดูแล เพื่อการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญยิ่งของอาคาร ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง

จนกระทั่งในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 สถานีแห่งนี้อยู่ภายใต้การจัดการของ กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งได้ดำเนินบูรณะในรูปแบบดั้งเดิมของอาคาร พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการ และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ เพื่อเป็นคอมเพล็กซ์พื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรม

โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวัฒนธรรมโซล 284 (Culture Station Seoul 284, 문화역서울 284) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ภายในอาคารถูกใช้เป็นพื้นที่ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ, การสัมมนา และการประชุม ประกอบด้วย 2 ชั้น โดยแบ่งออกเป็นห้องๆ และส่วนต่างๆ ดังนี้

_
บริเวณชั้นที่ 1 (Floor 1)

ห้องโถงกลาง (Central Hall) ซึ่งล้อมรอบด้วยเสาหิน 12 ต้น และหลังคาโดม เคยเป็นพื้นที่หลักของสถานีโซลในอดีต อันเป็นที่อยู่ของสำนักงานขายตั๋ว, โต๊ะประชาสัมพันธ์, ร้านขายของที่ระลึก และสแน็กบาร์

ห้องรอชั้น 3 (3rd Class Waiting Room) เป็นห้องรอสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วทั่วไป โดยคุณสามารถเข้าถึงห้องนี้ ได้โดยตรงจากโซลสเตชั่นพลาซ่า (Seoul Station Plaza)

ห้องพักชั้น 1 และชั้น 2 (1st and 2nd Class Waiting Room) ก่อนการปลดปล่อยเกาหลี ในปี ค.ศ. 1945 ห้องรอสำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วชั้นหนึ่งและชั้นสอง จะถูกแยกออกเป็นสองห้องสำหรับผู้ชายและผู้หญิง โดยห้องรอของสตรี จะเป็นห้องที่เล็กที่สุดในสามห้อง แต่เป็นห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราที่สุด

วีไอพีเลานจ์ (VIP Lounge) เป็นห้องซึ่งสงวนไว้เฉพาะสำหรับ ผู้แทนราชวงศ์และข้าราชการระดับสูง โดยมีทางเข้าแยกต่างหากอย่างเป็นสัดส่วน

ห้องเสริมสำหรับวีไอพี (Spare Room for VIP) เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นร้านอาหาร และพื้นที่เสริมสำหรับผู้ติดตาม ที่มากับแขกวีไอพี

สำนักงานของหัวหน้าสถานี (Station master’s Office) ตั้งอยู่ในห้องวีไอพี เพื่อความสะดวกในการรับผิดชอบ และในการให้บริการแขกพิเศษ

โถงทางทิศตะวันตก (West Hallway) เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารเดินลงไปที่ชานชาลา ชุดบันไดที่เชื่อมระหว่าง เลานจ์วีไอพีกับชานชาลายังคงมีอยู่

อาร์ทีโอ (RTO) เป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารในการรับสัมภาระ ที่ถูกส่งมาจากสถานีต้นทาง โดยคำว่า อาร์ทีโอ (RTO) เป็นคำย่อมาจากคำว่า Railroad Transportation Office ซึ่งหมายถึง สำนักงานการขนส่งทางรถไฟ

_
บริเวณชั้นที่ 2 (Floor 2)

เดอะกริลล์ (The Grill) เป็นร้านอาหารสไตล์ตะวันตก แห่งแรกในเกาหลี ที่เปิดในปี ค.ศ. 1925 ภายในมีห้องเตรียมอาหาร ที่เชื่อมต่อกับห้องครัวในห้องใต้ดิน

ศูนย์แสดงนิทรรศการโครงการฟื้นฟู (Restoration Project Exhibition Hall) พื้นที่ที่เคยถูกใช้เป็นร้านตัดผม ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสิ่งของ และโบราณวัตถุ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จากการบูรณะในอดีตของสถานีโซล

ที่อยู่ 1 Tongil-ro, Bongnaedong 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 봉래동2가 통일로 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3407-3500

website: seoul284.org/english (เกาหลี, อังกฤษ)

เวลาทำการ 10:00 น. – 19:00 น.

วันพุธสุดท้ายของเดือน: 10:00 น. – 21:00 น.

* เข้าชมรอบสุดสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 1 ชั่วโมง
* วันหยุด: ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่สากล, วันตรุษจีนและเทศกาลชูซอก หากวันหยุดตรงกับวันจันทร์ จะปิดทำการในวันทำการถัดไป

ค่าเข้าชม ฟรี

* อาจมีค่าธรรมเนียม สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ

การเดินทาง

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad) และออกทางออกที่ 2

by Google Map

Culture Station Seoul 284 (문화역서울 284)