พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาจี (Mireuksaji National Museum, Iksan)

หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่า พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุวัดมีรึกซา (Mireuksaji Relics Exhibition Museum, 국립미륵사지유물전시관) พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 อยู่ที่เมืองอิกซาน (Iksan) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ในการเก็บรักษา และจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรม ที่ขุดพบจากมีรึกซาจี (Mireuksaji หรือ Mireuksa Temple Site, 익산 미륵사지) ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแพ็กเจ (Baekje, 백제, 18 ปีก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 660) โดยการดำเนินการของสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

ในช่วงเวลาของการขุดค้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2539 พบโบราณสถานและโบราณวัตถุกว่า 19,400 ชิ้น และได้ถูกนำมาจัดแสดงอย่างถาวรไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ โดยวัตถุโบราณสองสิ่งที่มีค่าที่สุดในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ คือ

มีรึกซาจีซ็อกทัพ (Mireuksaji Seoktap, 미륵사지석탑) คือ เจดีย์หินมีรึกซาจีที่มีความสูง 14.24 เมตร ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติหมายเลข 11 (National Treasure No. 11) และเป็นหนึ่งในสองเจดีย์ในสมัยแพ็กเจ (Baekje) ที่ยังหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

มีรึกซาจี ทังกันจีจู (Mireuksaji Dangganjiju, 미륵사지 당간지주) คือฐานเสาธงหิน (Flag Poles) ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติหมายเลข 236 (National Treasure No. 236) เป็นเสาหินที่มีความสูง 395 เซนติเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์หินมีรึกซาจี  และคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงอาณาจักรชิลลา (ค.ศ. 676 – ค.ศ. 935)

พิพิธภัณฑ์มีรูปทรงเหมือนเจดีย์หินของวัดมีรึกซา (Mireuksa) และถูกสร้างขึ้นบนพื้นต่ำ เพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบของวัด โดยแบ่งพื้นที่จัดนิทรรศการหลัก ออกเป็น Central Hall, Overview Hall, Relics Hall และ Buddhist Fine Arts Hall

นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม และโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ในสถานที่ประวัติศาสตร์, การบรรยายทางวัฒนธรรม, โรงเรียนวัฒนธรรมในภาคฤดูร้อน และภาพยนตร์ทางวัฒนธรรมที่มีการฉายภาพยนตร์ตลอดทั้งปี เป็นต้น

ที่อยู่ 104-1 Giyang-ri, Geumma-myeon, Iksan, Jeollabuk-do, South Korea
전라북도 익산시 금마면 기양리 104-1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม + 82-63-830-0900

Website iksan.museum.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 10:00 – 18:00

* การเข้าชมรอบสุดท้าย 17:30 น.

* ปิดทำการ วันจันทร์ และวันขึ้นปีใหม่ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะปิดทำการในวันถัดไป)

ระยะเวลาการท่องเที่ยว

1 ชม., 30 นาที (Exhibition Hall: 40 นาที / Mireuksa Temple Site: 50 นาที)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส  Seoul – Iksan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Iksan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Jeonju – Iksan


จาก Iksan Bus Terminal สามารถเดินทางได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1: เดินไปทางขวาไปตามถนนหลัก “Iksan-daero, 익산대로” (ประมาณ 4 นาที, 250 เมตร)

เลี้ยวขวาที่สี่แยก, เดินตรงต่อไป 100 เมตร จะเห็นป้ายจอดรถประจำทาง “Pyeong hwa sa geo li (평화사거리)” อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน

ใช้รถประจำทางหมายเลข 60 (35 นาที, 38 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”, พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน

แบบที่ 2: เดินไปทางขวาไปตามถนนหลัก “Iksan-daero, 익산대로” ประมาณ 750 เมตร เพื่อไปยังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station, 익산역)

จากด้านหน้าสถานีจะเป็นสามแยกไฟแดง, ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ แล้วเดินตรงไปประมาณ 2 นาที, 100 เมตร เพื่อไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “CJ Korea Express” *ป้ายจอดรถประจำทางป้ายแรก

ใช้รถประจำทางหมายเลข 41 หรือ 60 (33 นาที, 35 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”, พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน


จากสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station, 익산역)

จากด้านหน้าสถานีจะเป็นสามแยกไฟแดง, ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ แล้วเดินตรงไปประมาณ 2 นาที, 100 เมตร เพื่อไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “CJ Korea Express” *ป้ายจอดรถประจำทางป้ายแรก

ใช้รถประจำทางหมายเลข 41 หรือ 60 (33 นาที, 35 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”

by Google Map

Mireuksaji Relics Exhibition Museum (국립미륵사지유물전시관)