วัดมีรึกซา (Mireuksa Temple, Iksan) - เที่ยวด้วยตัวเอง

วัดมีรึกซา (Mireuksa Temple, Iksan)

Mireuksa (미륵사) เป็นวัดทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ในอาณาจักรแพ็กเจ (Baekje, 백제, 18 ปีก่อนคริสต์ศักราช – ค.ศ. 660) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอิกซาน (Iksan) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้

โดยตามบันทึกในซัมกุงนยูซา (Samgungnyusa, 삼국유사) ซึ่งบันทึกตำนานพื้นบ้าน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสามก๊กของเกาหลี อันได้แก่ จักรวรรดิโคกูรยอ (Goguryeo), แพ็กเจ (Baekje) และชิลลา (Silla) โดยในบันทึกได้ระบุถึง ตำนานการสร้างวัดมีรึกซา (Mireuksa) ไว้ดังนี้

กษัตริย์มู (King Mu, 무왕; ค.ศ. 600 – ค.ศ. 641) กษัตริย์องค์ที่ 30 แห่งอาณาจักรแพกเจ และพระมเหสีซอนฮวา (Seonhwa, 선화공주) กำลังเดินทางไปแสวงบุญที่วัดซาจาซา (Sajasa, 사자사) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขายงฮวาซาน (Yonghwasan Mountain, 용화산) ซึ่งในปัจจุบันคือ ภูเขามีรึกซาน (Mireuksan Mountain, 미륵산)

พระมเหสีซอนฮวา เกิดภาพนิมิตรของ พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย* ปรากฏอยู่เหนือบ่อน้ำขนาดใหญ่ (*เกาหลี 미륵삼존, Mireuksamjon; บาลี: Metteyya; สันสกฤต: Maitreya; เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้)

กษัตริย์มู (King Mu, 무왕) จึงมีพระราชดำรัส ให้สร้างวัดมีรึกซา (Mireuksa Temple) และบ่อน้ำไว้ ในบริเวณดังกล่าว เมื่อปี ค.ศ. 602 และถือเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามและทันสมัยที่สุด ในช่วงเวลานั้นอีกด้วย

สำหรับการขุดค้น บริเวณพื้นที่โดยรอบของ วัดมีรึกซา (Mireuksa Temple) โดยการดำเนินการของ สถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ทำให้สถานที่แห่งนี้ถือเป็นโบราณสถานหมายเลข 150 ของประเทศเกาหลีใต้ (Historic Site No. 150)

และเรียกบริเวณพื้นที่แห่งนี้ว่า มีรึกซาชี (Mireuksaji หรือ Mireuksa Temple Site, 익산 미륵사지) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO World Heritage)

จากการขุดค้นในช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 1996 ทำให้ค้นพบโบราณสถาน และโบราณวัตถุกว่า 19,600 ชิ้น ซึ่งได้ถูกนำมาจัดแสดงอย่างถาวร ไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาชี (Mireuksaji Relics Exhibition Museum, 국립미륵사지유물전시관)  สำหรับโบราณสถานที่มีค่าที่สุด 2 สิ่ง ได้แก่

มีรึกซาชีซอกทับ (Mireuksaji Seoktap, 미륵사지석탑) คือ เจดีย์หินมีรึกซาชี ที่มีความสูง 14.24 เมตร ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติหมายเลข 11 (National Treasure No. 11) และเป็นหนึ่งในสองเจดีย์ในสมัยแพ็กเจ (Baekje) ที่ยังหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ยังเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้

มีรึกซาชี ทังกันชีจู (Mireuksaji Dangganjiju, 미륵사지 당간지주) คือ ฐานเสาธงหิน (Flag Poles) ซึ่งเป็นสมบัติแห่งชาติหมายเลข 236 (National Treasure No. 236) เป็นเสาหินที่มีความสูง 395 เซนติเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์หินมีรึกซาชี  และคาดว่าถูกสร้างขึ้น ในช่วงอาณาจักรชิลลา (ค.ศ. 676 – ค.ศ. 935)

มีรึกซาจี ทังกันชีจู (Mireuksaji Dangganjiju, 미륵사지 당간지주) คือ ฐานเสาธงหิน (Flag Poles)
มีรึกซาจี ทังกันชีจู (Mireuksaji Dangganjiju, 미륵사지 당간지주) คือ ฐานเสาธงหิน (Flag Poles)

ที่อยู่ 97 Giyang-ri, Geumma-myeon, Iksan, Jeollabuk-do, South Korea (전라북도 익산시 금마면 기양리 97)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 63-836-7804

website: iksan.museum.go.kr (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

เวลาทำการ 10:00 – 18:00

การเข้าชมรอบสุดท้าย 17:30 น.

ปิดทำการ วันจันทร์ และวันขึ้นปีใหม่ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะปิดทำการในวันถัดไป)

ระยะเวลาการท่องเที่ยว

1 ชม., 30 นาที (Exhibition Hall: 40 นาที / Mireuksa Temple Site: 50 นาที)

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส  Seoul – Iksan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Iksan

และรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Jeonju – Iksan


จาก Iksan Bus Terminal สามารถเดินทางได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1: เดินไปทางขวาไปตามถนนหลัก “Iksan-daero, 익산대로” (ประมาณ 4 นาที, 250 เมตร)

เลี้ยวขวาที่สี่แยก, เดินตรงต่อไป 100 เมตร จะเห็นป้ายจอดรถประจำทาง “Pyeong hwa sa geo li (평화사거리)” อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน

และใช้รถประจำทางหมายเลข 60 (35 นาที, 38 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”, พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน


แบบที่ 2: เดินไปทางขวาไปตามถนนหลัก “Iksan-daero, 익산대로” ประมาณ 750 เมตร เพื่อไปยังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station, 익산역)

จากด้านหน้าสถานีจะเป็นสามแยกไฟแดง, ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ แล้วเดินตรงไปประมาณ 2 นาที, 100 เมตร เพื่อไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “CJ Korea Express” *ป้ายจอดรถประจำทางป้ายแรก

ใช้รถประจำทางหมายเลข 41 หรือ 60 (33 นาที, 35 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”, พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน


จากสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station, 익산역)

จากด้านหน้าสถานีจะเป็นสามแยกไฟแดง, ข้ามทางม้าลายด้านขวามือ แล้วเดินตรงไปประมาณ 2 นาที, 100 เมตร เพื่อไปยังป้ายจอดรถประจำทาง “CJ Korea Express” *ป้ายจอดรถประจำทางป้ายแรก

ใช้รถประจำทางหมายเลข 41 หรือ 60 (33 นาที, 35 ป้ายจอด) ลงที่ “Mireuksaji, 미륵사지”

by Google Map

Mireuksa Temple Site (익산 미륵사지)