การเดินทาง จอนจู – อิกซาน (Jeonju to Iksan)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมือง อิกซาน (Iksan) จากเมือง จอนจู (Jeonju) นั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด ใช้เวลาการเดินทางไม่เกิน 20 นาที

โดยการเดินทางด้วยรถไฟ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Jeonju Station (전주역) ↔ Iksan Station (익산역)

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 14 นาที

 • First Class: ผู้ใหญ่ 13,200 วอน / เด็ก 9,000 วอน
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 4,200 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 8,000 วอน/ เด็ก 4,000 วอน

ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 15 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 4,800 วอน/ เด็ก 2,400 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 4,100 วอน/ เด็ก 2,000 วอน

Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 18 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 2,600 วอน/ เด็ก 1,300 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 2,200 วอน/ เด็ก 1,100 วอน

ตารางเวลารถไฟ Mugungwha
Jeonju Station (전주역) ↔ Iksan Station (익산역)

 • Train No. 1532 (08:00 – 08:18)
 • Train No. 1502 (08:21 – 08:38)
 • Train No. 1504 (11:00 – 11:18)
 • Train No. 1506 (12:15 – 12:32)
 • Train No. 1534 (12:41 – 12:59)
 • Train No. 1508 (14:00 – 14:19)
 • Train No. 1510 (15:11 – 15:30)
 • Train No. 1514 (18:16 – 18:34)
 • Train No. 1536 (20:43 – 21:01)
 • Train No. 1516 (21:07 – 21:26)

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

Iksan Station (익산역)
ที่อยู่ 153, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do
전라북도 익산시 익산대로 153 (창인동2가)

สอบถามข้อมูล

 • Iksan Station + 82-63-855-2264การ
 • สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง โซล – อิกซาน (Seoul to Iksan)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาจี (Mireuksaji National Museum, Iksan)

วัดมีรึกซา (Mireuksa, Iksan)

 • by Google Map