การเดินทางโดยรถไฟ ชอนจู – อิกซาน (Direction Jeonju to Iksan by Train) - เที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถไฟ ชอนจู – อิกซาน (Direction Jeonju to Iksan by Train)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่ เมืองอิกซาน (Iksan) จากเมืองชอนจู (Jeonju) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งสะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด และใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน 20 นาที

ด้วยการเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟชอนจู (Jeonju Station) เพื่อไปยังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Jeonju ↔ Iksan

From: Jeonju Station (전주역)

To: Iksan Station (익산역)

ที่อยู่ 153, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do (전라북도 익산시 익산대로 153 (창인동2가))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม Iksan Station + 82-63-855-2264

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 14 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 13,200 วอน / เด็ก 9,000 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 8,400 วอน/ เด็ก 4,200 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 8,000 วอน/ เด็ก 4,000 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 15 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 4,800 วอน/ เด็ก 2,400 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 4,100 วอน/ เด็ก 2,000 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 18 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 2,600 วอน/ เด็ก 1,300 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 2,200 วอน/ เด็ก 1,100 วอน

ตารางเวลารถไฟ Mugungwha

Train No. 1532 (08:00 – 08:18)

Train No. 1502 (08:21 – 08:38)

Train No. 1504 (11:00 – 11:18)

Train No. 1506 (12:15 – 12:32)

Train No. 1534 (12:41 – 12:59)

Train No. 1508 (14:00 – 14:19)

Train No. 1510 (15:11 – 15:30)

Train No. 1514 (18:16 – 18:34)

Train No. 1536 (20:43 – 21:01)

Train No. 1516 (21:07 – 21:26)


สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง  Website: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส  Seoul – Iksan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Iksan

เส้นทางเดินเที่ยวหมู่บ้านชอนจูฮันอก (Walking route in Jeonju Hanok Village)


Jeonju Station (전주역)

รถโดยสารหมายเลข 60, 79, 105, 109, 142, 541, 542, 543, 545, 546, 551, 552 ลงที่ป้ายสถานีจอนจู


Iksan Station (익산역)

รถบัสประจำทางท้องถิ่นที่มายังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station)

Bus No. 10, 11, 11-1, 12, 13, 13-1, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 35-1, 36, 37, 38, 39, 39-1, 41, 41-1, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 61, 62, 63, 63-1, 64, 65, 65-1, 68, 80, 101, 104

by Google Map

Jeonju Station (전주역)

Iksan Station (익산역)/h5>