การเดินทาง โซล – อิกซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Iksan by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทาง โซล – อิกซานโดยรถไฟ (Direction Seoul to Iksan by Train)

วิธีการเดินทางจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองอิกซาน (Iksan) ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Iksan)

สำหรับการเดินทางโดยรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา) ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Seoul ↔ Iksan

From: Yongsan Station (용산역)

To: Iksan Station (익산역)

ที่อยู่ 153, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do (전라북도 익산시 익산대로 153 (창인동2가))

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม Iksan Station + 82-63-855-2264

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 13 นาที

First Class: ผู้ใหญ่ 44,800 วอน / เด็ก 28,800 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 32,000 วอน/ เด็ก 16,000 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 30,400 วอน/ เด็ก 15,200 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 43 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 23,700 วอน/ เด็ก 11,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 20,100 วอน/ เด็ก 10,000 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 17 นาที

Economy Class: ผู้ใหญ่ 16,000 วอน/ เด็ก 8,000 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 13,600 วอน/ เด็ก 6,800 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส  Seoul – Iksan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Jeonju – Iksan


Yongsan Station

Yongsan Station (용산역, ยงซานหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Gyeongui–Jungang Line) และออกทางออกที่ 2


Iksan Station

รถบัสประจำทางท้องถิ่นที่มายังสถานีรถไฟอิกซาน (Iksan Station)

Bus No. 10, 11, 11-1, 12, 13, 13-1, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 35-1, 36, 37, 38, 39, 39-1, 41, 41-1, 42, 43, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 59-1, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 61, 62, 63, 63-1, 64, 65, 65-1, 68, 80, 101, 104

by Google Map

Yongsan Station (용산역)

Iksan Station (익산역)