การเดินทาง โซล – อิกซาน (Seoul to Iksan)

การเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอิกซาน (Iksan) จากกรุงโซล (Seoul) สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

การเดินทางโดยรถไฟ
จากโซล – อิกซาน (Seoul to Iksan) 

โดยแบ่งรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Yongsan Station (용산역) ↔ Iksan Station (익산역)

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 13 นาที

 • First Class: ผู้ใหญ่ 44,800 วอน / เด็ก 28,800 วอน
 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 32,000 วอน/ เด็ก 16,000 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 30,400 วอน/ เด็ก 15,200 วอน

ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 43 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 23,700 วอน/ เด็ก 11,800 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 20,100 วอน/ เด็ก 10,000 วอน

Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 3 ชั่วโมง 17 นาที

 • Economy Class: ผู้ใหญ่ 16,000 วอน/ เด็ก 8,000 วอน
 • Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 13,600 วอน/ เด็ก 6,800 วอน

สามารถตรวจสอบตารางเวลาเดินรถและราคาได้ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
Website: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

Iksan Station (익산역)

ที่อยู่ 153, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do
전라북도 익산시 익산대로 153 (창인동2가)
สอบถามข้อมูล Iksan Station + 82-63-855-2264การ

 • เดินทางไปยัง Yongsan Station (Seoul Subway Line 1), ทางออกที่ 2

การเดินทางโดยรถระหว่างเมือง
จากโซล – อิกซาน (Seoul to Iksan) 

Depart: Seoul Central City Bus Terminal
Arrival: Iksan Express Bus Terminal
ระยะเวลาในการเดินทาง: 2ชม. 40 นาที (198.6 Km)

ราคาค่าโดยสาร

 • Excellent Express 17,500 วอน
 • Economy Express 12,500 วอน
 • Late-Night Excellent 19,200 วอน
 • Late-Night Economy 13,700 วอน

Iksan Express Bus Terminal (익산고속버스터미널)
ที่อยู่ 56, Iksan-daero, Iksan-si, Jeollabuk-do
전라북도 익산시 익산대로 56 (평화동)


การเดินทางไปยัง Central City Terminal (Honam Line) (센트럴시티터미널(호남선))

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน: Express Bus Terminal Station (Seoul Subway Line 3, 7 หรือ 9)

จากสนามบินนานาชาติอินชอน: Limousine Bus 6020 to Express Bus Terminal Station

 • จุดขึ้นรถ: ทางออก 4B หรือ 11A ของ Incheon International Airport (ICN)
 • รถบัสคันแรกออกจากสนามบินเวลา 05:25 คันสุดท้ายออกเวลา 23:10 (วิ่งทุกๆ 20 ~ 25 นาที)
 • ค่าโดยสาร 15,000 วอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที (คุณสามารถซื้อตั๋วได้ใกล้กับจุดจอดทั้งสองแห่ง)

กรุณาตรวจสอบเวลาเดินรถและค่าโดยสารได้ที่ Website: https://kobus.co.kr/main.do (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

วิธีใช้งาน

 • เลือกเมนูภาษาอังกฤษมุมบนสุดด้านขวามือ
 • เลือกต้นทางที่เมนูด้านซ้าย From: Seoul > Central City
 • เลือกปลายทาง To: Iksan
 • เลือกวันเดินทาง (ดูได้ล่วงหน้า 30 วัน) > กดปุ่ม “Search” จะปรากฏตารางเวลาเดินรถ, ราคา และจำนวนที่นั่งที่เหลือ
  *ไม่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า แค่เอาไว้ดูตารางเวลา และราคาค่าโดยสาร เพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเท่านั้น

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง จอนจู – อิกซาน (Jeonju to Iksan)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีรึกซาจี (Mireuksaji National Museum, Iksan)

วัดมีรึกซา (Mireuksa, Iksan)

 • by Google Map
 • by Google Map