ประตูแทฮัน (Deoksugung Daehanmun Gate) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ประตูแทฮัน (Deoksugung Daehanmun Gate)

แทฮันมุน (Daehanmun, 대한문) ประตูแห่งนี้มีชื่อดั้งเดิมว่า ประตูแทอันมุน (Daeanmun Gate, 대안문) ซึ่งเป็นประตูทางด้านทิศตะวันออกของ พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

โดยตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ประตูหลักของพระราชวังโดยทั่วไป จะต้องเป็นประตูด้านทิศใต้ ที่เรียกว่าประตูอินฮวามุน (Inhwamun, 인화문) เมื่อมีการสร้างอาคารแห่งใหม่ ทางด้านตะวันออกของพระราชวัง ในปี ค.ศ. 1906 จึงมีการเปลี่ยนประตูหลักของพระราชวัง ไปทางทิศตะวันตก และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ประตูแทฮันมุน (Daehanmun, 대한문) ประตูแห่งนี้ได้รับการบูรณะฟื้นฟูใน ปี ค.ศ. 1986 ภายหลังโครงการการขยายถนน และการสร้างสะพานคึมชอน (Geumcheongyo Bridge, 금천교) ในปี ค.ศ. 1970

บริเวณลานด้านหน้าของประตูแห่งนี้ เป็นสถานที่ซึ่งคุณสามารถชม พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Palace Royal Guard – Changing Ceremony) ซึ่งจัดแสดงในทุกๆ วัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยมีการจัดแสดงเพียงวันละ 3 รอบ ในเวลา 11:00, 14:00 และ 15:30 น.

พระราชวังถ็อกซู

ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 덕수궁) เป็นพระราชวังที่มี ถนนกำแพงหินอันมีชื่อเสียง และเป็นพระราชวังซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตก ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ภายในพระราชวังมีอาคาร และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง อ่านเพิ่มเติม

ปักหมุดที่เที่ยวรอบๆ พระราชวังถ็อกซู

นอกเหนือไปจากการเยี่ยมชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ ภายในพระราชวังแล้ว โดยรอบของพระราชวังยังมี สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยมหลายแห่ง โดยคุณสามารถเดินเท้าตามเส้นทาง ดังนี้ Travel Attractions around Deoksugung Palace

Daehanmun Gate → Deoksugung Stone – Wall Road → Seoul Plaza → Cheonggye Plaza → Cheonggyecheon Stream → Mojeongyo Bridge → Gwangtonggyo Bridge → Gwanggyo Bridge → Bosingak Bell → Jongno Tower → K-Style Hub → Myeongdong or Insadong อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 99 Sejong-daero, Jeong-dong, Jung-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 중구 정동 세종대로 99)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-771-9951, 9952 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)

website: deoksugung.go.kr (อังกฤษ, เกาหลี )

เวลาทำการ
Deoksugung Palace (덕수궁): 09:00 – 21:00 น.

*ปิดทำการทุกวันจันทร์ – เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม

Deoksugung Palace (덕수궁)

ผู้ใหญ่ 1,000 วอน และเยาวชน 500 วอน
กลุ่ม: ผู้ใหญ่ 800 วอน และเยาวชน 400 วอน

*ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64 ปี) และเยาวชน (อายุ 7-18 ปี) และกลุ่มหมายถึง 10 คนขึ้นไป

* ค่าเข้าชมฟรี: เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป), ผู้เข้าชมที่สวมชุดฮันบก, ผู้เข้าชมทั้งหมดในวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน (วันวัฒนธรรม)


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces): 10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

City Hall Station (시청역, ชิชองหยอก, Seoul Subway Line 1 หรือ Line 2) และเดินไปยังทางออกที่ 1, 2 หรือ 3

by Google Map

Daehanmun Gate (대한문)