พระตำหนักทงมยอง (Changgyeonggung Tongmyeongjeon Hall) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พระตำหนักทงมยอง (Changgyeonggung Tongmyeongjeon Hall)

ทงมยองจอน (Tongmyeongjeon, 통명전) ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็น สถานที่ประทับของพระมเหสี อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นใน และอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของ พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ พระตำหนักแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1485 ในสมัยของ กษัตริย์ซองจง (Seongjong of Joseon, 성종; ค.ศ. 1457 – 1495) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ประทับของกษัตริย์และครอบครัว รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับ การจัดเลี้ยงในวาระสำคัญๆ

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงสงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1616 ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – 1641) พระตำหนักได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น สมบัติแห่งชาติหมายเลข 818 เมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1985 ลักษณะของอาคารไม้ อยู่บนแท่นหินสองชั้น ที่บริเวณด้านหน้าของพระตำหนัก เป็นลานหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับจัดงานเลี้ยง และประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ภายในอาคารประกอบ ไปด้วยห้องบรรทม ของกษัตริย์และพระราชินี โดยพระราชินีมักจะใช้ห้องด้านซ้าย และจะใช้ห้องด้านขวา เฉพาะในยามที่กษัตริย์เสด็จมาทรงประทับเท่านั้น เนื่องจากด้านขวาเป็นสัญลักษณ์แห่งกษัตริย์ อีกหนึ่งคุณสมบัติโดดเด่นที่เหมือนกับ พระตำหนักซึ่งเป็นที่บรรทมของกษัตริย์ คือ ที่สันหลังคาจะไม่ถูกประดับด้วยสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ยอดมังกร หรือเรียกในภาษาเกาหลี ว่า ยงมารู (Yongmaru, 용마루) เนื่องจากในสมัยราชวงศ์โชซอน มังกรเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ ดังนั้นตัวอักษรเกาหลี คำว่า ยง (Yong, 용) ซึ่งหมายถึงมังกร ไม่สามารถวางอยู่เหนือกษัตริย์ ในขณะทรงพระบรรทมได้

สำหรับพระตำหนักแห่งนี้ เคยเป็นที่ประทับของ พระสนมเอกฮีบิน (Jang Hui-bin, 희빈장씨; ค.ศ. 1659 – ค.ศ. 1701) พระสนมของ กษัตริย์ซุกจงแห่งโชซอน (Sukjong of Joseon, 숙종; ค.ศ. 1661 – ค.ศ. 1720) ซึ่งได้รับการเลื่อนพระยศเป็นอัครมเหสี แต่ภายหลังถูกลดพระยศ มาเป็นพระสนมเอกเช่นเดิม โดยยังมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับ ลานด้านหน้าของพระตำหนักแห่งนี้ เกี่ยวกับการเสียชีวิตของ พระสนมเอกฮีบิน (Jang Hui-bin, 희빈장씨) ซึ่งเกิดจากการทำพิธีสวดสาปแช่ง พระมเหสีอินฮยอง (Queen Inhyeon, 인현왕후; ค.ศ. 1667 – 1701) โดยกษัตริย์ซุกจง (Sukjong of Joseon, 숙종) ทรงมีพระราชโองการ ให้ปลดลงจากตำแหน่ง พร้อมกับการสำเร็จโทษ ด้วยการพระราชทานยาพิษ

นอกจากนี้ยังมีอาคารอีกสองแห่ง ซึ่งอยู่เรียงติดกับพระตำหนักแห่งนี้ ได้แก่ พระตำหนักยังฮวา (Yanghwadang Hall) ซึ่งภาษาเกาหลี เรียกว่า ยังฮวาดัง (Yanghwadang, 양화당) อาคารปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 1834 หลังจากถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1830 ส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของ ห้องนั่งเล่นของกษัตริย์หรือราชินี พระตำหนักนี้เคยเป็นประทับชั่วคราว ของกษัตริย์อินโจ (Injo of Joseon, 인조; ค.ศ. 1595 – 1649) ในปี ค.ศ. 1636 ซึ่งเป็นช่วงของสงคราม ระหว่างอาณาจักรโชซอน และราชวงศ์ชิง (Qing invasion of Joseon) โดยมีชื่อเรียกสงครามครั้งนี้ ในภาษาเกาหลี ว่า บยองจาโฮรัน (Byeongja-Horan, 병자호란) รวมถึงเป็นสถานที่ ในการจัดงานเลี้ยงรับรอง คณะทูตจากราชวงศ์ชิงอีกด้วย

สำหรับพระตำหนักยองชุนฮอน (Yeongchunheon House) และพระตำหนักชิบบกฮอน (Jibbogheon House) เป็นอาคารสองหลังเชื่อมต่อกัน โดยพระตำหนักยองชุนฮอน (Yeongchuneon House, 영춘헌) เป็นที่ประทับของพระราชินี อาคารเชื่อมต่อกับ พระตำหนักชิบบกฮอน (Jibbogheon House, 집복헌) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก ไม่ทราบปีที่แน่นอนของการก่อสร้าง แต่เคยถูกทำลายด้วยไฟในปี ค.ศ. 1830 และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1834 ยองชุนฮอน (Yeongchuneon House) มักถูกใช้เป็นห้องสมุดและสำนักงาน ของ กษัตริย์ชองโจ (Jeongjo of Joseon, 정조; ค.ศ. 1752 – 1800) และพระองค์ทรงสวรรคตที่นี่ในปี ค.ศ. 1800 ในขณะที่ชิบบกฮอน (Jibbogheon House) เป็นสถานที่ประสูติของ องค์ชายรัชทายาทซาโด (Crown Prince Sado, 사도 세자; ค.ศ. 1735 – 1762) และกษัตริย์ซุนโจ (Sunjo of Joseon, 순조; ค.ศ. 1790 – 1834)

พระราชวังชางกยอง

Changgyeonggung Palace (창경궁) เป็นพระราชวังซึ่งถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน รวมทั้งพระราชวังยังกลายเป็น สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์ ในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ภายในพระราชวังยังมี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น หอดูดาว, สถูปเจดีย์แปดเหลี่ยม และแท่นกังหันลม เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่องจาก english.cha.go.kr

ที่อยู่ 185 Changgyeonggung-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 창경궁로 185)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-762-4868

เวลาทำการ

พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09: 00-18:00 น
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00-18:30 น
กันยายน – ตุลาคม 09:00-18:00 น
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00-17:30 น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

ค่าเข้าชม

พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1,000 วอน และวัยรุ่นและเด็ก (อายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า) 500 วอน

เข้าชมฟรี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีขึ้นไป, ผู้เข้าชมที่สวมชุดฮันบก และผู้เข้าชมทั้งหมดในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินไปยังทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนยุลกกโร (Yulgok-ro, 율곡로) ระยะทางประมาณ 1 กม.

เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินไปสู่ถนนชางกยองกุงโร (Changgyeonggung-ro, 창경궁로) และเดินตรงไปประมาณ 300 เมตร พระราชวังอยู่ด้านซ้ายมือของคุณ


ขึ้นรถบัส Bus No. No. 100, 102, 104, 151, 171, 272, 301, 601 710 หรือ Airport Bus No. 6011

และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ชาง-กยองกุง ซออุลแดฮักกโย-พยองวอน (Changgyeonggung Palace. Seoul University Hospital, 창경궁. 서울 대학교 병원)

by Google Map

Tongmyeongjeon (통명전)