ประตูฮงฮวา (Changgyeonggung Honghwamun Gate) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ประตูฮงฮวา (Changgyeonggung Honghwamun Gate)

ฮงฮวามุน (Honghwamun, 홍화문) ประตูถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1484 เพื่อใช้เป็นประตูใหญ่ และเป็นประตูหลักในการเข้าออกของ พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace) เดิมมีชื่อว่า ซูกังกุง (Suganggung Palace, ) อันเป็นที่ประทับของ กษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – 1422) ซึ่งเป็นพระบิดาของ กษัตริย์เซจงมหาราช (Sejong the Great, 세종대왕) ที่ทรงสละราชบัลลังก์ ในปี ค.ศ. 1418 ต่อมาในสมัยของกษัตริย์ซองจง (Seongjong of Joseon, 성종; ค.ศ. 1457 – 1495) พระราชวังได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนชื่อเป็น ชังกยองกุง (Changgyeonggung, 창경궁) ซึ่งมีความหมายว่า พระราชวังแห่งความรุ่งโรจน์ และประตูถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1484

ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังและประตูถูกเผา และได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการรุกรานเกาหลี ของญี่ปุ่น (Japanese invasions of Korea, ค.ศ. 1592 – ค.ศ. 1598) การสู้รบครั้งนี้ประเทศเกาหลี เรียกว่า สงครามอิมจิน (Imjin War, 임진왜란) พระราชวังและประตู ถูกบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1616 ในรัชสมัยการปกครองของ องค์ชายควางแฮกุน (Gwanghaegun, 광해군; ค.ศ. 1575 – 1641) ประตูแห่งนี้มีสำคัญในฐานะ มรดกทางสถาปัตยกรรม พร้อมกับอาคารอื่นๆ ของพระราชวัง

จึงทำให้ประตูแห่งนี้ถูกกำหนดเป็น สมบัติแห่งชาติเกาหลี หมายเลข 384 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 เพื่อการอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในช่วงกลางของสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon Dynasty) นอกจากประตูแห่งนี้แล้ว พระราชวังแห่งนี้ยังมีประตูอีก 4 แห่ง ได้แก่ ประตูเข้าสู่เขตพระราชฐาน ของพระราชวังคือ ประตูกลาง ซึ่งมีชื่อว่า มยองจองมุน (Myeongjeongmun, 명정문) ซึ่งเป็นสมบัติของชาติหมายเลข 385 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1963 รวมถึงประตูหลักของพระราชวังใน 3 ทิศ ดังนี้

ประตูซอนอิน (Seoninmun Gate) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า ซอนอินมุน (Seon-inmun, 선인문) เป็นประตูเชื่อมโยงกับผนังด้านทิศใต้ ของประตูฮงฮวา (Honghwamun Gate) ซึ่งก็คือกำแพงด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของพระราชวัง

ประตูว็อยคึม (Wolgeunmun Gate) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า ว็อยคึมมุน (Wolgeunmun, 월근문) เป็นประตูเชื่อมโยงกับผนังด้านทิศเหนือ ของประตูฮงฮวา (Honghwamun Gate)

ประตูชิบชุน (Jibchunmun Gate) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า ชิบชุนมุน (Jibchunmun, 집춘문) เป็นประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของพระราชวัง ในปัจจุบันประตูนี้ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากบริเวณด้านนอกของประตู เป็นพื้นที่สวนบุคคล

พระราชวังชางกยอง

Changgyeonggung Palace (창경궁) เป็นพระราชวังซึ่งถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน รวมทั้งพระราชวังยังกลายเป็น สวนพฤกษศาสตร์และสวนสัตว์ ในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ภายในพระราชวังยังมี สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น หอดูดาว, สถูปเจดีย์แปดเหลี่ยม และแท่นกังหันลม เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบเรื่องจาก english.cha.go.kr

ที่อยู่ 185 Changgyeonggung-ro, Waryong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 종로구 와룡동 창경궁로 185)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-2-762-4868

เวลาทำการ

พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace)

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 09: 00-18:00 น
มิถุนายน – สิงหาคม 09:00-18:30 น
กันยายน – ตุลาคม 09:00-18:00 น
พฤศจิกายน – มกราคม 09:00-17:30 น

* ปิดทำการทุกวันจันทร์ และเข้าชมรอบสุดท้าย 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ

ค่าเข้าชม

พระราชวังชังกยอง (Changgyeonggung Palace)

ผู้ใหญ่ (อายุ 19 ปีขึ้นไป) 1,000 วอน และวัยรุ่นและเด็ก (อายุ 18 ปีหรือต่ำกว่า) 500 วอน

เข้าชมฟรี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีขึ้นไป, ผู้เข้าชมที่สวมชุดฮันบก และผู้เข้าชมทั้งหมดในวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือน


บัตรชมพระราชวัง (Combination Ticket for Palaces)

10,000 วอน สำหรับเยี่ยมชมพระราชวังหลวง ทั้งห้าแห่งกรุงโซล (Seoul) (Five Grand Palaces of Seoul) *ราคาบัตรสำหรับ 4 พระราชวัง และฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ 1 พระราชวัง อ่านเพิ่มเติม

การเดินทาง

Anguk Station (안국역, อันกุกหยอก, Seoul Subway Line 3) และเดินไปยังทางออกที่ 3 จากนั้นเดินตรงไปตามถนนยุลกกโร (Yulgok-ro, 율곡로) ระยะทางประมาณ 1 กม.

เลี้ยวซ้ายเพื่อเดินไปสู่ถนนชางกยองกุงโร (Changgyeonggung-ro, 창경궁로) และเดินตรงไปประมาณ 300 เมตร พระราชวังอยู่ด้านซ้ายมือของคุณ


ขึ้นรถบัส Bus No. No. 100, 102, 104, 151, 171, 272, 301, 601 710 หรือ Airport Bus No. 6011

และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ชาง-กยองกุง ซออุลแดฮักกโย-พยองวอน (Changgyeonggung Palace. Seoul University Hospital, 창경궁. 서울 대학교 병원)

by Google Map

Honghwamun Gate (홍화문)