สวนสาธารณะเกาะซอนยูโด (Seonyudo Park) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

สวนสาธารณะเกาะซอนยูโด (Seonyudo Park)

ซอนยูโดกงวอน (Seonyudo Park, 선유도공원) เป็นสวนสาธารณะที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ของเกาะซอนยูโด (Seonyudo Island, 선유도) เกาะลอยน้ำในแม่น้ำฮัน (Han River) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ สวนสาธารณะยางฮวาฮันกัง (Yanghwa Hangang Park)

เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของสะพานยางฮวา (Yanghwadaegyo Bridge, 양화대교) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

ในอดีตเกาะแห่งนี้ เคยเป็นภูเขาลูกเล็กที่เรียกว่า ซอนยูบง (Seonyubong, 선유봉) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1962 ถึงมกราคม ค.ศ. 1965 ในระหว่างยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ยอดเขาถูกตัดออกและกลายเป็นเกาะ เพื่อนำหินไปใช้ในการสร้างสะพานยางฮวา (Yanghwadaegyo Bridge, 양화대교) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ในระหว่างปี ค.ศ. 1978 ถึงปี ค.ศ. 2000 เกาะแห่งนี้ถูกนำมาใช้เป็นโรงงานกรองน้ำซอนยูโด (Seonyudo Water Purification Plant, 선유도 정수장) เพื่อส่งน้ำประปาไปยังส่วนตะวันตกเฉียงใต้ ของกรุงโซล (Seoul) และโรงงานกรองน้ำได้ถูกปิด ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000

ภายหลังหลังจากปรับปรุง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และเปิดเป็นสวนนิเวศวิทยา การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แห่งแรกของประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2002 โดยประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งคุณสามารถเดินเท้าท่องเที่ยว โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

สถานที่ท่องเที่ยว:

Garden of Time – Aquatic Botanical Garden – Garden of Green Pillars – Han River Exhibition Hall and Seonyudo Story Hall – Environmental Water Park – Water Purification Garden – Greenhouse

สวนแห่งกาลเวลา

Garden of Time (시간의 정원) เป็นพื้นที่ที่ใช้โครงสร้างการตกตะกอนของพืชน้ำบริสุทธิ์ และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพืชหลากหลายพันธุ์ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโต ที่แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ, แสงและเงา, อุณหภูมิและความชื้นจากมุมต่างๆ เช่น

ดอกไม้ป่าที่เติบโตตามฤดูกาล, พืชเถาวัลย์ที่ครอบคลุมโครงสร้างคอนกรีตสีเทา, สวนมอสที่เกิดจากหินและตะไคร่น้ำ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่, สวนเฟิร์นที่อยู่ในน้ำที่ไหลลงมาตามทางน้ำ เป็นต้น

สวนพฤกษศาสตร์ทางน้ำ

Aquatic Botanical Garden (수생식물원) เป็นสถานที่ที่น้ำให้ตกตะกอน ผ่านชั้นกรองที่ทำจากทรายและกรวด เพื่อกรองสิ่งสกปรกในน้ำ สามารถเพลิดเพลินกับพืชหลากหลายชนิดตั้งแต่พืชน้ำไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ เช่น ดอกบัว, ไอริส, ผักตบชวา, ต้นกก, ต้นหลิว และอื่นๆ

สวนเสาสีเขียว

Garden of Green Pillars (녹색기둥의 정원) สวนของเสาอ่างเก็บน้ำแต่เดิม ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อแสดงร่องรอย ของอ่างเก็บน้ำ และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของพืชไม้เลื้อย กลายเป็นเสาสีเขียว

เสาที่ถูกแต้มสีและสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ซึ่งบริเวณผนังด้านทิศเหนือมีเก้าอี้ตั้งอยู่ กลายเป็นสถานที่พักผ่อนที่ลึกลับของสวนแห่งนี้ และยังเป็นโซนภาพถ่ายยอดนิยมอีกด้วย

ห้องจัดแสดงนิทรรศการแม่น้ำฮันและเกาะซอนยูโด

Han River Exhibition Hall (한강전시관) อยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นห้องปั๊มน้ำของโรงงาน เพื่อเป็นพื้นที่ของนิทรรศการแสดงภาพถ่าย, วิดีโอ และวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของแม่น้ำฮัน (Han River) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตริมน้ำ และภาพแห่งความแตกต่างใน 4 ฤดูกาลของลุ่มน้ำ

Seonyudo Story Hall (선유도 이야기 전시관) การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของสวนซอนยูโด (Seonyudo Park) และการรีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการผลิตและรีไซเคิล ชั้นหนังสือและเก้าอี้ และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนามเด็กเล่นน้ำสิ่งแวดล้อม

Environmental Water Playground (환경물놀이터) สนามเด็กเล่นน้ำใช้น้ำจากโรงกรองน้ำ ที่ความลึกของน้ำน้อยกว่า 15 ซม. เพื่อให้เด็กๆ สามารถเล่นสนุก กับน้ำได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ทำน้ำให้บริสุทธิ์

Water Purification Center (수질정화원) เป็นพื้นที่ซึ่งเกิดจากการรีไซเคิลโรงงานกรองน้ำเก่า เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการ ของการทำให้บริสุทธิ์โดยใช้พืชน้ำ โดยน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยัง สถานที่ของสวนสาธารณะ เช่นบริเวณเล่นน้ำสิ่งแวดล้อม และสวนพฤกษศาสตร์ทางน้ำ เป็นต้น

สวนพฤกษศาสตร์ในร่ม – เรือนกระจก

Indoor Botanical Garden – Greenhouse (실내 식물원 -온실) ตั้งอยู่ใกล้กับประตูหลักของสวนซอนยูโด (Seonyudo Park) เป็นสถานที่ในการเพาะพันธุ์พืชของเกาะซอนยูโด (Seonyudo Island) ซึ่งมีพืชกว่า 200 ชนิด ที่สามารถเจริญเติบโตในเรือนกระจกที่อบอุ่น

ลานการแสดงซอนยูมาดัง

Seonyu Yard (Seonyumadang, 선유마당) ลานจัดการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ในทุกฤดูกาล ผนังคอนกรีตและท่อที่เป็นสนิม ของโรงกรองน้ำยังคงสภาพสมบูรณ์ และยังเป็นบริเวณที่อยู่ของพรรณไม้ขนาดใหญ่ ได้แก่ ต้นเกาลัด, ต้นสน และต้นหลิว เป็นต้น

โรงละครวนฮยองซูกุกจัง

Wonhyeongsogeugjang Amphitheatre (원형소극장) เป็นโรงละครกลางแจ้งที่มีความจุประมาณ 200 ที่นั่ง ที่ทำโดยการรีไซเคิลจากสถานที่และสิ่งของที่มีอยู่ สำหรับการจัดการแสดง, การชุมนุม และกิจกรรมต่างๆ

โรงอาหารนารู

Cafeteria Naru (카페테리아 나루) ห้องอาหารที่สร้างขึ้นในบริเวณห้องสูบน้ำเดิมของโรงงาน เพื่อเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถผ่อนคลาย และเพลิดเพลินกับอาหาร ในขณะที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ ของแม่น้ำฮัน (Han River)

สวนสาธารณะยางฮวาฮันกัง

ด้วยเกาะซอนยูโด (Seonyudo Island) อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะยางฮวาฮันกัง (Yanghwa Hangang Park) ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน (Han River Park) คุณจึงไม่ควรพลาดที่จะแวะเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

หอสังเกตการณ์สะพานยางฮวา (Yanghwa Bridge Observatory) ซึ่งเป็นที่ตั้งของคาเฟ่อลีตาอุมซอนยู (Café Aritaum Seonyu) และคาเฟ่อลีตาอุมยังฮวา (Café Aritaum Yanghwa) อ่านเพิ่มเติม

ที่อยู่ 1 Dangsan-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, South Korea (서울특별시 영등포구 당산동 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 2-3780-0590

Website: parks.seoul.go.kr (เกาหลี )

เวลาทำการ 06:00 – 24:00 น.

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

Dangsan Station (당산역, ทังซันหยอก, Seoul Subway Line 2 หรือ Line 9) และออกทางออกที่ 13

จากเดินไปยังป้ายจอดรถประจำทาง และใช้รถบัส Bus No. 761, 603 หรือ 5714 (7 นาที, 1 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง ซอนยูโดกงวอน (Seon-yudogong-won, 선유도공원)

by Google Map

Seonyudo Hangang Park (선유도공원)