พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำนักดง (Nakdong River Culture Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำนักดง (Nakdong River Culture Museum)

นักดงกังมุนฮวากวัน (Nakdong-gang Munhwagwan, 낙동강문화관) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการแผ่ขยายวัฒนธรรม ตามลุ่มน้ำของแม่น้ำนักดง (Nakdong River) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ส่วนบน ของเกาะอึลซุกโด (Eulsukdo Island) ในใจกลางเมืองปูซาน (Busan) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ของ จังหวัดคยองซังใต้ (คยองซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ในประเทศเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมแม่น้ำนักดง (Nakdong River Culture Museum) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,094 ตารางเมตร เป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการ และเป็นพื้นที่การเรียนรู้ เกี่ยวกับการแพร่ขยายวัฒนธรรมที่สำคัญ ของวิถีชีวิตของผู้คน ที่อาศัยตามลุ่มน้ำของ แม่น้ำนักดง (Nakdong River) รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ การวัดปริมาตรและค่าของน้ำในแม่น้ำ

ห้องนิทรรศการจัดแสดงสื่อศิลปะ ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำนักดง (Nakdong River) และงานทัศนศิลป์ที่สามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการวัดค่าและปริมาตรของน้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันหยุด, เทศกาลนิทรรศการพิเศษ, กิจกรรมสำหรับเด็ก, กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นต้น

นอกจากนี้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ หอชมวิวชายฝั่งแม่น้ำนักดง (Nakdonggang Estuary Bank Observatory, 낙동강하구둑전망대) ที่ซึ่งคุณสามารถชมวิวของบริเวณโดยรอบ และชมทัศนียภาพที่งดงาม ของบริเวณปากแม่น้ำนักดง (Nakdong River)

เกาะอึลซุกโด

Eulsukdo Island

Eulsukdo Island (을숙도) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำนักดง (Nakdong River) ในบริเวณที่มาบรรจบกัน ของแม่น้ำและมหาสมุทร เกาะแห่งนี้ยังรู้จักกันในชื่อว่า อุทยานอึลซุกโด (Eulsukdo Park) เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศ ที่ได้รับการพัฒนาจากพื้นที่ว่างเปล่า ในบริเวณสองฝั่งถนนของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ในเขตซาฮากู (Saha-gu) ของเมืองปูซาน (Busan)

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเกาะ ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและมีดินที่เกิดจาก การตกตะกอนบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยพืชน้ำ และต้นไม้ที่ความเขียวชอุ่ม จึงเป็นศูนย์กลางของ นกอพยพในฤดูหนาว รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และเพลิดเพลินไปกับ การพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมที่หลากหลายบนเกาะแห่งนี้ อ่านเพิ่มเติม

Nakdong River Culture Museum

Nakdong River Culture Museum

Nakdong River Culture Museum

ที่อยู่ Nakdongnam-ro 1233(cheonibaeks, Hadan-dong, Saha-gu, Busan, South Korea (부산광역시 사하구 하단동 낙동남로1233번길)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 51-292-1041

เวลาทำการ 09:30 – 17:30 น.

* ปิดทำการวันจันทร์ และวันปีใหม่สากล

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟ Seoul – Busan

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Busan

และรายละเอียดและรายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Haeundae – Daegu

เส้นทางเดินรถลีมูซีน ของสนามบินนานาชาติกิมแฮ (Gimhae International Airport Limousine Bus Route)


Hadan Station (하단역, ฮาดานหยอก, Busan Metro Line 1) และออกทางออกที่ 3 จากนั้นใช้รถบัส Bus No. 3 หรือ 58-1 (2 ป้ายจอด) และลงที่ป้ายจอด Eulsukdo (Cultural Center) อ่านในภาษาเกาหลี ว่า อึลซุกโดมุนฮวาฮเวกวัน (Eulsukdo Munhwahoegwan, 을숙도 문화회관)

by Google Map

Nakdong River Culture Museum (낙동강문화관)

Nakdonggang Estuary Bank Observatory (낙동강하구둑전망대)