นิคมก่อนประวัติศาสตร์อัมซาดง (Amsa-dong Prehistoric Settlement Site) • เที่ยวด้วยตัวเอง นิคมก่อนประวัติศาสตร์อัมซาดง (Amsa-dong Prehistoric Settlement Site) • เที่ยวด้วยตัวเอง

Amsa-dong Prehistoric Settlement Site (서울 암사동 유적) ถูกค้นพบหลังเหตุการณ์น้ำท่วม ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1925 และได้รับการจดทะเบียนให้เป็น โบราณสถานแห่งชาติหมายเลข 267 (National Historic Site No. 267) ในปี ค.ศ. 1979 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี ค.ศ. 1988

นิคมแห่งนี้แสดงให้เห็นถึง ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศเกาหลี เกี่ยวกับตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กลุ่มใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ในลุ่มแม่น้ำฮันกัง (Hangang River) ในกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคย็องกี (คย็องกีโด, Gyeonggi-do)  ในประเทศเกาหลีใต้

ในปัจจุบันมีความพยายามปรับปรุง, บำรุงรักษา และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางนิเวศน์โดยรอบ เพื่อจัดตั้งให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอัมซา และผลักดันให้นิคมแห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโกต่อไปในอนาคต

นิคมแห่งนี้ ยังเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า Seoul Amsa-dong ruins (서울 암사동 유적) ภายหลังจากการขุดค้นหลายครั้ง ทำให้พบซากของเครื่องปั้นดินเผาลายหวี (Comb patterned pottery) และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหิน เขาสัตว์ และกระดูกสัตว์ ที่มีอายุหลายพันปีจำนวนมาก

จากการขุดพบดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์ในยุคหินใหม่ (Neolithic Era) ที่เริ่มอาศัยรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน โดยตั้งหลักแหล่งตามบริเวณลุ่มน้ำ และเริ่มเรียนรู้ที่จะสร้างวัฒนธรรม และวิถีในการดำรงชีวิต ที่แตกต่างไปจากมนุษย์ยุคก่อน โดยการสร้างกระท่อม, เครื่องปั้นดินเผา และการขัดฝนหินทั้งชิ้น ให้เป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น ขวานหิน และลูกศรหิน เป็นต้น

นักท่องเที่ยวสามารถมีประสบการณ์ เสมือนกลับไปสู่ยุคหินใหม่ (Neolithic Era) ที่อายุกว่า 6,000 ปีก่อน ด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ “ถ้ำแห่งเวลา (Cave of Time)” ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากประตูทางเข้า ที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน

เมื่อเดินออกจากถ้ำ ก็จะพบกับกระท่อมซึ่งอยู่เรียงราย และจัดแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และการล่าสัตว์เพื่อหาอาหาร ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี

Amsa-dong Prehistoric Settlement Site (서울 암사동 유적)

ที่อยู่ South Korea, Seoul, Gangdong-gu, 암사동 139-2 (서울특별시 강동구 암사동 139-2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูล สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-2-3425-6520

Website: sunsa.gangdong.go.kr
(เกาหลี, อังกฤษ)

เวลาทำการ 09: 30-18: 00

* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 30 นาที

ปิดทำการ

วันปีใหม่วันจันทร์ (ปิดวันอังคารเมื่อวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ)

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ (อายุ 19-64) 500 วอน / แบบกลุ่ม 400 วอน
เด็ก (อายุ 7-18 ปี) 300 วอน / แบบกลุ่ม 200 วอน

กลุ่ม – 30 คนขึ้นไป (สอบถาม: + 82-2-3426-3857 / 3867)

เข้าชมฟรี

ตุลาคม – มีนาคม 06:00-09:00 / เมษายน – กันยายน 05:30-09:00

สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี /อายุมากกว่า 65 และผู้เข้าชมที่มีความพิการ

การเดินทาง

Amsa Station (암사역, Seoul Subway Line 8) และออกทางออกที่ 1 จากนั้นสามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ

เดินตรงไปประมาณ 15 นาที (ระยะทางประมาณ 500 เมตร) ไปยัง Amsa Prehistoric Settlement Site (ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือของเรา)

ขึ้นรถบัสหมายเลข 02 ที่ป้ายรถเมล์ตรงทางออกที่ 1 แล้วลงที่ป้ายรถประจำทาง Amsa Prehistoric Settlement Site

by Google Map

Seoul Amsa-dong ruins (서울 암사동 유적)

Back to Top ↑