การเดินทางโดยรถไฟจากโซล – แทจอน (Direction Seoul to Daejeon by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง

การเดินทางโดยรถไฟจากโซล – แทจอน (Direction Seoul to Daejeon by Train)

วิธีการเดินทางโดยรถไฟจากกรุงโซล (Seoul) (Seoul)  เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองแทจอน (Daejeon) จังหวัดชุงชองใต้ (ชุงชองนัมโด, Chungcheongnam-do) จากกรุงโซล (Seoul) (Seoul)ประเทศเกาหลีใต้นั้น สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นการเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Daejeon)

สำหรับการเดินทางจากสถานีรถไฟโซล (Seoul Station)  เพื่อไปยังสถานีรถไฟแทจอน (Daejeon Station) ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทาง ต่อไปยังรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีแทจอน (Daejeon Station)

สำหรับรถไฟแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามระดับของความเร็ว คือ KTX (ด่วนพิเศษ), ITX Saemaul (ด่วน) และ Mugunghwa (ธรรมดา)

Seoul  ↔ Daejeon

From: Seoul Station (서울역)

To: Daejeon Station (대전역)

สถานีแทจอนยอก (Daejeon Station, 대전역) ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองเก่า ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองแทจอน (Daejeon) สถานีแห่งนี้ทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟ รถไฟโดยสารทั้งหมดมุ่งสู่เมืองใหญ่ ๆ ของเกาหลี ได้แก่ กรุงโซล (Seoul) (Seoul), เมืองควางจู (Gwangju), เมืองแทกู (Daegu), เมืองปูซาน (Busan), เมืองอูลซาน (Ulsan), และเมืองโพฮัง (Pohang)

ที่อยู่ Jeong-dong, Daejeon, South Korea (대전광역시 정동)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 1544-7788

Korea Train Express (KTX)
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง

ราคาค่าโดยสาร

First Class: ผู้ใหญ่ 33,200 วอน/ เด็ก 21,300 วอน
Economy Class: ผู้ใหญ่ 23,700 วอน/ เด็ก 11,800 วอน
Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 20,100 วอน/ เด็ก 10,000 วอน


ITX-Saemaul
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ชั่วโมง 40 นาที

ราคาค่าโดยสาร

Economy Class: ผู้ใหญ่ 16,000 วอน/ เด็ก 8,000 วอน
Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 13,600
วอน/ เด็ก 6,800 วอน


Mugungwha
ระยะเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง 5 นาที

ราคาค่าโดยสาร

Economy Class: ผู้ใหญ่ 10,800 วอน/ เด็ก 5,400 วอน
Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 9,200 วอน/ เด็ก 4,600 วอน

โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทจอน (Seoul to Daejeon by Bus)


Seoul Station

Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)


Daejeon Station

Daejeon Station (Daejeon Subway Line 1) หรือ Bus No. 606, 614, 616

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Daejeon Station (대전역)