อนุสาวรีย์มาร์โคโปโล (Statue of Marco Polo) - เที่ยวด้วยตัวเอง

อนุสาวรีย์มาร์โคโปโล (Statue of Marco Polo)

Statue of Marco Polo (Марко Пологийн хөшөө) รูปปั้นที่เป็นผลงานของ ปฏิมากรที่มีนามว่า บีแดนเซ่น (B. Danzen) ลักษณะรูปปั้นสวมชุด เครื่องแบบทหารสไตล์ยุโรป และมีเหยี่ยวล่าสัตว์เกาะอยู่บนไหล่ขวา อนุสาวรีย์ตั้งอยู่บนแท่นในบริเวณของ สวนสาธารณะอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Public Park, Улаанбаатар Нийтийн Цэцэрлэг) ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซนทรัลทาวเวอร์ (Central Tower) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ของจตุรัสซุคบาตาร์ (Sukhbaatar Square) ในใจกลางของเมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย พิธีเปิดอนุสาวรีย์ถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2011 ในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปี ของการเจรจาต่อรองทางการทูตของประเทศ

มาร์โคโปโล (Marco Polo, Марко Поло; ค.ศ. 1254 – 1324) เป็นพ่อค้าชาวอิตาลี, นักเขียน และนักสำรวจ ผู้ที่เดินทางผ่านเอเชียไปตามเส้นทางสายไหม จนกระทั่งมาถึงดินแดนซึ่งมีชื่อเรียกสำหรับชาวตะวันตกว่า คาเธ่ย์ ซึ่งก็คือประเทศจีนในเวลานั้น ซึ่งถูกปกครองโดยกุบไลข่าน (Kublai Khan, Хубилай, Hubilai; ค.ศ. 1215 – 1294) ข่านแห่งจักรวรรดิมองโกล ผู้เอาชนะจีนและก่อตั้งราชวงศ์หยวน ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้องค์แรก โดยมีพระนามว่าซื่อจูหวางตี้ หรือ ซีโจ๊วฮ่องเต้ ทรงประทับใจในความฉลาด และความถ่อมตนของมาร์โคโปโล จึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทูตต่างประเทศของข่าน

เขามีหน้าที่ในการดูแล การค้าและเศรษฐกิจ รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต ไปทั่วทั้งจักรวรรดิของราชวงศ์หยวน รวมถึงในต่างประเทศ เช่น อินเดีย, พม่า และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 17 ปี (ค.ศ. 1272-1289) ภายหลังกลับไปพำนักกรุงเวนิส และกลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่ง ได้แต่งงานและมีลูกสามคน เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1867 และถูกฝังอยู่ในโบสถ์ซานลอเรนโซ (San Lorenzo, Venice) ที่อยู่ในพื้นที่อันงดงามของปราสาทเวนิส ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

เขาเป็นคนแรกที่บอกเล่าเรื่องราว และประสบการณ์การเดินทางของเขา ซึ่งถูกบันทึกไว้ใน บันทึกการเดินทางของมาร์โค โปโล (The Travels of Marco Polo) หรือที่เรียกว่า หนังสือของสิ่งมหัศจรรย์ของโลก (Book of the Marvels of the World, Livres des Merveilles du Monde) หรือ อิลมีลีโอเน (Il Milione) หนังสือที่บันทึกเรื่องราว ของการเดินทางไปยังโลกตะวันออก ที่ครอบคลุมในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น และเมืองและประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจ ให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัส และนักเดินทางคนอื่นๆ รวมไปถึงวรรณกรรมมากมาย บนพื้นฐานของงานเขียนของโปโล

นอกจากนี้ผลงานของเขา ยังมีอิทธิพลต่อการทำแผนที่ ที่นำไปสู่การสร้าง แผนที่ฟรามาวโร (Fra Mauro Map) อันเป็นอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของการทำแผนที่โลกในยุคกลาง แผนที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1450 โดยนักเขียนและนักทำแผนที่ชาวอิตาลี ที่มีชื่อว่าฟรามาวโร (Fra Mauro, O.S.B. Cam.; ค.ศ. 1400-1464) ซึ่งถือเป็นแผนที่ที่มีความละเอียด และแม่นยำที่สุดของโลกในเวลานั้น ลักษณะแผนที่ซึ่งถูกวาดบนกระดาษ และอยู่ในกรอบไม้ที่มีความกว้างกว่าสองเมตร โดยแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยเอเชีย, อินเดีย, มหาสมุทร, แอฟริกา, ยุโรป และแอตแลนติก

เซนทรัลทาวเวอร์ (Central Tower) ในใจกลางอูลานบาตอร์ เป็นอาคารสำนักงานสูง 17 ชั้น พร้อมร้านอาหารระดับไฮเอนด์, ห้างสรรพสินค้าหรูหรา และบริการต่างๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิดในร้านค้าแบรนด์ดัง ระดับชาติและระดับโลก รวมไปถึงร้านอาหารชั้นเยี่ยม

จตุรัสซุคบาตาร์

Sukhbaatar Square Chinggis Square

Sükhbaatar Square (Сүхбаатарын талбай) เป็นชื่อเรียกดั้งเดิมที่ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของ แดมดิมซุคบาตาร์ (Damdin Sükhbaatar) บิดาแห่งการปฏิวัติของประเทศมองโกเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุรัสเจงกีสสแควร์ (Chinggis Square, Чингисийн талбай) เพื่อเป็นเกียรติแก่ เจงกีสข่าน (Genghis Khan, Чингис Хаан, Chinggis Khaan; ค.ศ. 1162 – 1227) สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิมองโกล ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ในปี ค.ศ. 1206

จัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ อยู่ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย บริเวณโดยรอบของจตุรัส ประกอบไปด้วยอาคารรัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยว และรูปปั้นอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญๆ อ่านเพิ่มเติม

Statue of Marco Polo

ที่อยู่ Peace Avenue, Ulaanbaatar 14200 Mongolia (Энх Тайваны Өргөн Чөлөө, Улаанбаатар 14200)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

Central Tower: +976-7012-2888

เวลาทำการ  เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

Central Tower: เวลาทำการแตกต่างกันไป ตามแต่ละร้านค้าหรือหน่วยงาน โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ centraltower.mn

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียด บัตรโดยสาร U Money และระบบขนส่งสาธารณะ ในอูลานบาตอร์ (U Money and Public Transport in Ulaanbaatar)

วิธีการเดินทางจากสนามบิน ถึงเมืองอูลานบาตอร์ (How to get from airport to Ulaanbaatar city)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากสนามบิน ไปเมืองอูลานบาตอร์ (Bus Route Ч-7 from Airport to Ulaanbaatar City)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากเมืองอูลานบาตอร์ ไปสนามบิน (Bus Route Ч-7 from Ulaanbaatar City to Airport)


ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 2, 30, 34, 51, 53, 55 หรือ 7 และลงที่ป้ายจอด MUMIS / North (МУБИС/Хойд) Bus stop
* ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า XO2, Ч-30, Ч-34, Ч-51, Ч-53, Ч-55 และ Ч-7

  • ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

Statue of Marco Polo (Марко Поло-гийн Хөшөө)