พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL
Museum of Islamic Art

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)

หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Tiled Pavilion Museum (Çinili Köşk Müzesi) ซึ่ง Tiled Kiosk (Çinili Köşk) เป็นศาลาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ภายในกำแพง ด้านนอกของพระราชวัง Topkapı และอยู่ถัดจากสวนกุหลาบ (Gülhane Park) โดยมีการจารึกไว้ในแผ่นกระเบื้อง เหนือประตูทางเข้าใหญ่ว่า ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1472 โดยสุลต่านเมห์เม็ดผู้พิชิต (Ottoman Sultan Mehmed II)

ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1875 – ค.ศ. 1891 ที่แห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์อิมพีเรียล (İmparatorluk Müzesi) ในปี ค.ศ. 1953 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยเปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) จวบจนถึงปัจจุบัน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง งานกระเบื้องและเซรามิค ตั้งแต่ยุคอาณาจักรเซลจุก (Seljuk, ศตวรรษที่ 11 ถึง 13) และจักรวรรดิออตโตมัน (ศตวรรษที่ 14 ถึง 19) งานกระเบื้องและเซรามิคซึ่งมีสีสันและรูปแบบ ทางศิลปะที่สวยงาม

นอกจากนี้งานกระเบื้องและเซรามิค ยังมีเอกลักษณ์ของเมืองต้นกำเนิด และชนิดของกระเบื้องถูกเรียกชื่อ ตามเมืองที่เป็นต้นกำเนิด เช่น กระเบื้องอิซนิค (Iznik) ในศตวรรษที่ 15 ถึง 16 หรือกระเบื้องคูตาฮ์ยา (Kutahya) ในศตวรรษที่ 18 ถึง 19 เป็นต้น ล้วนเป็นผลงานที่เคยถูกนำไปใช้ ในการตกแต่งประดับประดา สถานที่ที่มืชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ พระราชวัง, ฮาเร็ม และมัสยิด เป็นต้น

Museum of Islamic Art

Museum of Islamic Art

Museum of Islamic Art

Museum of Islamic Art

ที่อยู่ Cankurtaran Mh., Osman Hamdibey Yokuşu, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Visit Istanbul: +90 212 449 92 76
  • email: info@visit.istanbul
  • website:  visit.istanbul

เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น.

เปิดขายตั๋วและเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

วันหยุด วันจันทร์

ค่าเข้าชม 20 TL.

ราคานี้รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 3 แห่ง ในกลุ่มของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum), พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ติดๆ กัน และสามารถใช้  อีสตันบูลมิวเซียมพาส (MUSEUM PASS İSTANBUL) ได้

การเดินทาง

  • Sirkeci garı Station (Marmaray Line)
  • Sultanahmet Station (Istanbul Tram T1)
  • Gülhane Station (Istanbul Tram T1)

* อยู่ใกล้กับพระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace) และ สวนกุหลาบ (Gülhane Park)

by Google Map

♥ Museum of Islamic Art (Tiled Pavilion Museum – Çinili Köşk Müzesi)