การเดินทางโซล – โพฮังโดยรถไฟ (Direction Seoul to Pohang by Train) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

การเดินทางโซล – โพฮังโดยรถไฟ (Direction Seoul to Pohang by Train)

วิธีการเดินทางจากโซล (Seoul) ไปท่องเที่ยวยังเมืองโพฮัง (Pohang) ของจังหวัดคยองซังเหนือ (คยองซังบุกโด; Gyeongsangbuk-do), ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวกและระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น การเดินทางโดยรถไฟ และการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง (Seoul to Pohang)

สำหรับการเดินทางการเดินทางโดยรถไฟแบบด่วนพิเศษ Korea Train Express (KTX) จะมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Seoul Station ↔ Pohang Station

From: Seoul Station (서울역)

To:  Pohang Station (포항역)

ที่อยู่ 328-71, Daljeon-ro, Heunghae-eup, Buk-gu, Pohang, Gyeongsangbuk-do, South Korea (328-71, 달전로 흥해읍 북구 포항시 경상북도)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-1544-7788

เวลาทำการ 05: 00-23: 00

ระยะเวลาการเดินทาง

โดยประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที (เวลาอาจแตกต่างตามขบวนรถไฟ)

ราคาค่าโดยสาร

First Class: ผู้ใหญ่ 75,000 วอน/ เด็ก 48,200 วอน

Economy Class: ผู้ใหญ่ 53,600 วอน/ เด็ก 26,800 วอน

Standing/Non-reserved Seat: ผู้ใหญ่ 45,600 วอน/ เด็ก 22,800 วอน

*โปรดตรวจสอบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติม: www.letskorail.com (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถระหว่างเมือง Seoul – Pohang


Seoul Station (서울역, ซออูลหยอก, ซออูลหยอก, Seoul Subway Line 1 , Line 4 , Gyeongui Line หรือ Airport Railroad)

by Google Map

Seoul Station (서울역)

Pohang Station (포항역)