ตลาดแทจอนชุงอังชิจัง (Daejeon Jungang Market) | เที่ยวด้วยตัวเอง

ตลาดแทจอนชุงอังชิจัง (Daejeon Jungang Market)

Daejeon Jungang Market (대전 중앙시장) เป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่ประกอบไปด้วยตลาดย่อยๆ อีก 5 แห่ง ได้แก่ตลาดกลางชุงอัง (Jungang Comprehensive Market), ตลาดอาเขตชุงอัง (Jungang Arcade Market), ตลาดค้าส่งชายู (Jayu Wholesale Market), ตลาดใหม่ชุงอัง (New Jungang Market) และตลาดค้าส่งชุงอัง (Jungang Wholesale Market)

Daejeon Jungang Market ตั้งอยู่ในเขตทงกู (Dong-gu) ของเมืองแทจอน (Daejeon) จังหวัดชุงชองใต้ (ชุงชองนัมโด, Chungcheongnam-do), ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นหนึ่งในตลาดแบบดั้งเดิม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมือง

ตลาดครอบคลุมพื้นที่ ซึ่งทอดยาวจากสถานีแทจอน (Daejeon Station) ไปจนถึงริมน้ำของลำธารแทจอนชอน (Daejeoncheon Stream) โดยตลาดแบ่งออกเป็นหลายส่วน ตามลักษณะและประเภทของสินค้า ได้แก่ ถนนอาหารทะเลแห้ง, ถนนฮาร์ดแวร์, ถนนปลา, ถนนยาสมุนไพร, ถนนฮันบก (Hanbok) เป็นต้น

Daejeon Jungang Market (대전 중앙시장)

ที่อยู่ 81-3 Jung-dong, Dong-gu, Daejeon, South Korea (대전광역시 동구 중동 81-3 대전중앙시장)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82 42-256-0845

เวลาทำการ 10:00 – 18:00

เวลาทำการอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านค้า

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟจากโซล – แทจอน (Seoul to Daejeon by Train)

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทจอน (Seoul to Daejeon by Bus)


Daejeon Station (Daejeon Subway Line 1), ออกทางออกที่ 1

by Google Map

Daejeon Jungang Market (대전 중앙시장)