พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย (Mongolian State Historical Museum) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย (Mongolian State Historical Museum)

Mongolian State Historical Museum (Монгол Төрийн Түүхийн Музей) พิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้น ในอาคารที่เคยเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ ทำเนียบรัฐบาลมองโกเลีย (Government Palace Mongolia) ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจตุรัสซุคบาตาร์ (Sukhbaatar Square) ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ซึ่งเป็นเป็นเมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย โดยจัดตั้งขึ้นในวาระครบรอบ 800 ปีของการก่อตั้งประเทศ และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก ของประเทศมองโกเลีย ที่ให้บริการโดยไม่เสียค่าเข้าชม

อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม และมีความเป็นเอกภาพของสถาปัตยกรรม ที่มีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรม ระหว่างยุโรปและตะวันออก เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว กลาย เป็นผลงานชิ้นเอกที่สะท้อน ให้เห็นถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ประเพณี และศิลปะการออกแบบ ซึ่งเชื่อมโยงกับศิลปะของประเทศมองโกเลีย และกลายเป็นต้นแบบของอาคาร ในหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานระดับสูงอื่นๆ ของประเทศมองโกเลีย

อาคารแแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในชื่อภาษามองโกลว่า Saaral Ordon (Саарал Ордон) ซึ่งหมายถึงพระราชวังสีเทา (Gray Palace) เนื่องจากความเก่าของ สีภายนอกของอาคาร ที่เคยเป็นสีขาวในปี ค.ศ. 2007 ในบริเวณด้านหน้าของอาคาร เป็นสถานที่ของอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึง สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล (Monument of the Three Great Khan of the Mongol Empire)

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2012 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับเรื่องราวที่หลากหลาย พร้อมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่คุณสารถเรียกดูได้ ทั้งในภาษามองโกเลียและภาษาอังกฤษ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังทำหน้าที่ บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ที่มีมายาวนานกว่า 2,200 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเผยแพร่ และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เกิด ความภาคภูมิใจในชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ต่อไปในภายภาคหน้า

ทำเนียบรัฐบาลมองโกเลีย

Government Palace Mongolia

Government Palace Mongolia (Засгынгазрынордон, Zasgiin gazriin ordon) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า อาคารรัฐสภา (State House, Төрийн ордон) บริเวณโดยรอบของทำเนียบรัฐบาล เป็นที่ตั้งของสำนักงานสำคัญต่างๆ ของรัฐ เช่น สำนักงานของสมาชิกสภา, สำนักงานของประธานาธิบดี, สำนักงานของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

อนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกล

Statue of Kublai Khan

อนุสาวรีย์ของสามข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกล ที่มีความสำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ ความเป็นชาติของประเทศมองโกเลีย ได้แก่ เจงกิสข่าน (Genghis Khan), โอเกเดข่าน (Ögedei Khan) และกุบไลข่าน (Kublai Khan) ซึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพิธีราชาภิเษกของ เจงกีสข่าน (Genghis Khan) นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นนายพลมองโกเลีย (The statue of the Mongolian General) คือ นายพลมุคาลี (Muqali) และนายพลโบวอร์ชู (Bo’orchu) อ่านเพิ่มเติม

จตุรัสซุคบาตาร์

Sukhbaatar Square Chinggis Square

Sükhbaatar Square (Сүхбаатарын талбай) จัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 จตุรัสมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า จตุรัสชิงกีสสแควร์ (Chinggis Square, Чингисийн талбай) เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน (Genghis Khan) ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ในปี ค.ศ. 1206 บริเวณโดยรอบของจตุรัส ประกอบไปด้วยอาคารรัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, สถานที่ท่องเที่ยว และรูปปั้นอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญๆ อ่านเพิ่มเติม

Mongolian State Historical Museum

Mongolian State Historical Museum

ที่อยู่ Sukhbaatar square, Ulaanbaatar, Mongolia (Сүхбаатарын талбайн гудамж, Улаанбаатар)

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mongolian Tourist Hotline: +976 1900 1932

ติดต่อสอบถาม +976 1126 6435

website: statehoodmuseum.mn

เวลาทำการ  วันจันทร์ – วันศุกร์: 10:00 น. – 17:00 น.

* เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที
* หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

ค่าเข้าชม 8,000 MNT

การเดินทาง

รายละเอียด บัตรโดยสาร U Money และระบบขนส่งสาธารณะ ในอูลานบาตอร์ (U Money and Public Transport in Ulaanbaatar)

วิธีการเดินทางจากสนามบิน ถึงเมืองอูลานบาตอร์ (How to get from airport to Ulaanbaatar city)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากสนามบิน ไปเมืองอูลานบาตอร์ (Bus Route Ч-7 from Airport to Ulaanbaatar City)

เส้นทางรถประจำทางหมายเลข 7 จากเมืองอูลานบาตอร์ ไปสนามบิน (Bus Route Ч-7 from Ulaanbaatar City to Airport)


ใช้รถบัสประจำทาง Bus No. 4, 1, 2, 28, 29, 3, 30, 34, 37, 50, 59, 7 หรือรถโทรลลี่ย์บัส (Trolleybus) T-2, T-4, T-5 และลงที่ป้ายจอด St. Petersburg (Санкетпетербург) Bus stop
* ป้ายหน้ารถเมล์เขียนเป็นภาษามองโกเลียว่า ХО-4, Ч-1, Ч-2, Ч-28, Ч-29, Ч-3, Ч-30, Ч-34, Ч-37, Ч-50, Ч-59, Ч-7

* รถโทรลลี่ย์บัส (Trolleybus) เป็นรถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง

  • ควรใช้ google Map เพื่อติดตามการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษ และเมื่อขึ้นรถบัสผิด ให้ลงที่ป้ายถัดไป ก่อนลงจากรถอย่าลืมแตะบัตรยูมันนี่ (U Money)  เพื่อใช้ Free Transiting ของคุณภายใน 30 นาที

by Google Map

State History Museum of Mongolia (Монгол Төрийн Түүхийн Музей)