วัดยักชอนซา (Yakcheonsa Temple) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

วัดยักชอนซา (Yakcheonsa Temple)

Yakcheonsa Temple (약천사) หรือ ยักชุนซา (Yakchunsa Temple, 약천사(제주)) ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีน้ำแร่ไหลออกมา จากพื้นดินตลอดทั้งปี ในฝั่งซอกวีโพ (Seogwipo) บนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)ประเทศเกาหลีใต้

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของวัดทางพุทธศาสนา ในสมัยต้นราชวงศ์โชซอน บริเวณของวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตร ด้วยขนาดของวัดที่ใหญ่และสวยงาม ทำให้วัดแห่งนี้ กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ทั้งสำหรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่มีขนาดความสูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นที่ตั้งของศาลาระฆังขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตัน รวมไปถึงกลองขนาดใหญ่

ภายในพระอุโบสถที่มีความสูงถึง 30 เมตร เป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปที่มีความงดงามถึง 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

สำหรับสถานที่อื่นๆ ในบริเวณของวัด จะประกอบไปด้วยธรรมศาลาที่สร้างขึ้นในถ้ำที่เรียกว่า คุลบอบดัง (Gulbeopdang, 굴법당), ศาลเจ้าซัมซองกัก (Samseonggak, 삼성각), เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ (Sarira Pagoda, 사리라탑) และสวนไม้ดอกไม้ประดับ ที่สวยงามอยู่เรียงรายรอบวัด

Yakcheonsa Temple (약천사)

ที่อยู่ 293-28 Ieodo-ro, Daepo-dong, Seogwipo, Jeju-do, South Korea (제주특별자치도 서귀포시 대포동 이어도로 293-28)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย, เวียดนาม, ไทย, มาเลย์)

ติดต่อสอบถาม +82-64-738-5000 (เกาหลี, อังกฤษ)

website: yakchunsa.org (เกาหลี )

เวลาทำการ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เช้า-เยน

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

จาก Jeju International Airport

ขึ้นรถ Airport Limousine Bus No. 600 และลงที่ Yakchunsa Temple, 약천사(제주) จากนั้นเดิน 300 เมตรไปยังวัด

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เวลารถออกทุกๆ 15 นาที

by Google Map

Yakcheonsa Temple (약천사)