วัดยักชอนซา (Yakcheonsa Temple)

วัดยักชอนซา (Yakcheonsa / 약천사) หรือ ยักชุนซา (Yakchunsa) เป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี 1990 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาในสมัยต้นราชวงศ์โชซอน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตรยก ถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่มีขนาดความสูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และด้านหน้าของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของศาลาระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตันรวมไปถึงกลองขนาดใหญ่

ภายในพระอุโบสถที่มีความสูงถึง 30 เมตร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีความงดงามถึง 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต  สถานที่อื่นๆ ในบริเวณของวัดจะประกอบไปด้วยธรรมศาลาที่สร้างขึ้นในถ้ำ Gulbupdang (굴법당), ศาลเจ้า Samseonggak, เจดีย์ Sarira และสวนไม้ดอกไม้ประดับ

ตั้งอยู่ที่ Jeju Special Self-Governing Province Seogwipo-si Daepo-dong 1165

ติดต่อสอบถาม

  • ศูนย์บริการ 1330 : +82-64-1330 (อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, จีน)
  • สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม : +82-64-738-5000 (เกาหลี, อังกฤษ)
  • เว็บไซต์: www.yakchunsa.org (เกาหลี)

เวลาเปิดทำการ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เช้า-เย็น

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง 

จากสนามบิน Jeju International Airport ขึ้นรถ Airport limousine bus สาย 600 และลงที่ Yakchunsa Bus Stop ค่าโดยสาร 5,000 won

หมายเหตุ

  • ค่ารถโดยสารประจำทางแบบธรรมดาบนเกาะเชจู จะอยู่ระหว่าง 1,000 – 1,500 วอน และสามารถใช้ T-Money ได้
  • ระหว่าง ที่อยู่ที่ซอกวิโพ (Seogwipo) เราสามารถโดยสาร Airport limousine bus สาย 600 ไปลงจุดจอดรถที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราต้องการไปได้ โดยยึดตามจุดจอดรถหลักของรถสายนี้เท่านั้น สำหรับค่าโดยสารจะคิดตามระยะทาง ตั้งแต่ 1,000 won ขึ้นไป

 

  • by Google Map