วัดยักช็อนซา (Yakcheonsa Temple)

Yakcheonsa Temple (약천사) หรือ ยักชุนซา (Yakchunsa Temple, 약천사(제주)) ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีน้ำแร่ไหลออกมาจากพื้นดินตลอดทั้งปี ในฝั่งซ็อกวิโพ (Seogwipo) บนเกาะเชจู (Jeju-do, 제주도)

วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาในสมัยต้นราชวงศ์โชซอน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตร ด้วยขนาดของวัดที่ใหญ่และสวยงาม ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ทั้งสำหรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว

บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่มีขนาดความสูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และด้านหน้าของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของศาลาระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตันรวมไปถึงกลองขนาดใหญ่

ภายในพระอุโบสถที่มีความสูงถึง 30 เมตร เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีความงดงามถึง 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต

สำหรับสถานที่อื่นๆ ในบริเวณของวัดจะประกอบไปด้วยธรรมศาลาที่สร้างขึ้นในถ้ำที่เรียกว่า คุลบ็อพดัง (Gulbeopdang, 굴법당), ศาลเจ้าซัมซ็องกัก (Samseonggak, 삼성각), เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ (Sarira Pagoda, 사리라탑) และสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามอยู่เรียงรายรอบวัด

ที่อยู่ 293-28 Ieodo-ro, Daepo-dong, Seogwipo, Jeju-do, South Korea
제주특별자치도 서귀포시 대포동 이어도로 293-28

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82-64-738-5000 (เกาหลี, อังกฤษ)

เว็บไซต์: www.yakchunsa.org (เกาหลี)

เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เช้า-เย็น

ค่าเข้าชม ***ฟรี

การเดินทาง

จาก Jeju International Airport

ขึ้นรถ Airport Limousine Bus No. 600 และลงที่ Yakchunsa Temple, 약천사(제주) จากนั้นเดิน 300 เมตรไปยังวัด

*ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เวลารถออกทุกๆ 15 นาที

 

  • by Google Map