การเดินทาง ปูซาน – ทงย็อง (Direction Busan to Tongyeong)

วิธีการเดินทางที่สะดวกที่สุดจากเมืองปูซาน (Busan) เพื่อไปท่องเที่ยวยังเมืองทงย็อง (Tongyeong) ในจังหวัดคย็องซังใต้ (คย็องซังนัมโด, Gyeongsangnam-do) ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการเดินทางด้วยรถระหว่างเมือง ซึ่งเดินทางสะดวกและใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 2 ชั่วโมง

โดยการเดินทางด้วยรถระหว่างเมืองจากสถานีขนส่งระหว่างเมืองปูซาน-ซอบู (Busan Seobu Intercity Bus Terminal) โดยใน google map จะระบุว่าเป็น “Busan West Bus Terminal” เพื่อไปยังสถานีขนส่งระหว่างเมืองทงย็อง (Tongyeong Bus Terminal)  ซึ่งมีรายละเอียดของการเดินทาง ดังนี้

Busan ↔ Tongyeong

From: Busan Seobu Intercity Bus Terminal (부산서부시외버스터미널)

To: Tongyeong Bus Terminal (통영종합버스터미널)

ที่อยู่ 24, Jungnim 4-ro, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do 경상남도 통영시 광도면 죽림4로 24

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนการท่องเที่ยว 1330: + 82-2-1330 (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน)

ติดต่อสอบถาม +82 10-8289-9945, +82-55-644-0017 – 18 (เกาหลี)

เวลาทำการ 05: 00 ~ 24: 30

ระยะเวลาในการเดินทาง: 1 ชม. 40 นาที

ราคาค่าโดยสาร 19,000 วอน

การเดินทาง

รายละเอียดการเดินทางโดยรถบัส Seoul – Tongyeong

เส้นทางเดินเที่ยวในเมืองทงย็อง (Walking route in Tongyeong)


Busan Seobu Intercity Bus Terminal (부산서부시외버스터미널)

รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่ Sasang Station ( Busan Metro Line 2) และออกทางออกที่ 3 หรือ 5


Tongyeong Bus Terminal (통영종합버스터미널)

ใช้รถบัสท้องถิ่น Bus No. 101, 139, 141, 200, 240, 300, 335, 354, 409, 436, 437, 438, 531, 536, 537, 660, 663, 664, 665, 667 หรือ 671 และลงที่ป้ายจอด Intercity Bus Terminal (시외버스터미널)

by Google Map

Busan Seobu Intercity Bus Terminal (부산서부시외버스터미널)

Tongyeong Bus Terminal (통영종합버스터미널)