ที่เที่ยวจังหวัดช็อลลาเหนือ (Jeollabuk-do Travel)

จังหวัดช็อลลาเหนือ (North Jeolla Province) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า ช็อลลาบุกโด (Jeollabuk-do, 전라북도) และยังเป็นที่รู้จักในชื่อของ ชอนบุก (Jeonbuk, 전북) ในปี ค.ศ. 1413 ซึ่งเป็นปีที่ 13 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – 1422) ได้แบ่งเขตการปกครองของทั้งประเทศ ออกเป็นแปดจังหวัด

รวมถึงจังหวัดช็อลลา (ช็อลลาโด, Jeolla-do, 전라도) ซึ่งในอดีตจังหวัดมีพื้นที่กว้างใหญ่ เท่ากับครึ่งทางตอนเหนือของแผ่นดินใหญ่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ จังหวัดช็อลลาเหนือ (North Jeolla Province) และจังหวัดช็อลลาใต้ (South Jeolla Province) รวมถึงเกาะเชจู (Jeju Island) ในปัจจุบัน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ซึ่งเป็นปีที่ 33 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종 광무제; ค.ศ. 1852 – 1919) ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองออกเป็น 13 จังหวัด โดยจังหวัดช็อลลา (ช็อลลาโด, Jeolla-do, 전라도) ถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดช็อลลาเหนือ (North Jeolla Province) และจังหวัดช็อลลาใต้ (South Jeolla Province)

จังหวัดช็อลลาเหนือ (North Jeolla Province) ประกอบด้วยเมืองและเขต 26 แห่ง โดยมีเมืองชอนจู (Jeonju) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเป็นเมืองหลวงของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเมืองใหญ่อื่นๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง ได้แก่ เมืองอิกซาน (Iksan), เมืองคุนซาน (Gunsan) และเมืองช็องอึบ (Jeongeup) เป็นต้น


by City – County

รีวิวที่เที่ยวจังหวัดช็อลลาเหนือ และคู่มือสำหรับการเที่ยวด้วยตัวเอง ประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละเมืองของจังหวัด พร้อมรูปภาพและรายละเอียด, ประวัติความเป็นมา, ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซต์), ค่าเข้าชม, การเดินทางและแผนที่ รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ และรีวิวโรงแรม, เกสต์เฮ้าส์, โฮสเทล และที่พัก ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบ ราคาคุ้มสุดก่อนใคร!


Jeonju City

Jeonju Hanok Village

เมืองชอนจู (ชอนจูชี, Jeonju-si, 전주시) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 16 ของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดช็อลลาเหนือ (Jeollabuk-do) ชื่อของเมืองนั้นมีความหมายว่า “ภูมิภาคที่สมบูรณ์แบบ” เมืองซึ่งเป็นศูนย์การท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงในเรื่องอาหารเกาหลี แบบดั้งเดิม รวมถึงประวัติศาสตร์ และเทศกาลประเพณี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบทอดมานับพันปี
ชอนจู (Jeonju)


Gunsan City

Jangmi Gallery and Entertainment Hall

เมืองคุนซาน (คุนซานชี, Gunsan-si, 군산시) เป็นเมืองในจังหวัดช็อลลาเหนือ (Jeollabuk-do) ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนฝั่งของแม่น้ำคึม (Geum River) ซึ่งเป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกข้าว และเป็นเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น ในช่วงที่ญี่ปุ่น ยึดครอง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เมืองได้กลายเป็นท่าเรือ ซึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดัน ที่เกาหลี ต้องส่งข้าวไปญี่ปุ่น รวมถึงเป็นท่าเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ทำให้เมืองแห่งนี้ยังคงหลงเหลือ ร่องรอยของความเป็นญี่ปุ่น ในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วัดและบ้านเรือนสไตล์ เป็นต้น
คุนซาน (Gunsan)


Iksan City

Mireuksaji - Mireuksa Temple

เมืองอิกซาน (อิกซานชี, Iksan-si, 익산시) เป็นเมืองใหญ่และชุมทางรถไฟ ในจังหวัดช็อลลาเหนือ (Jeollabuk-do) และเป็นเมืองที่รู้จักในชื่อของ “เมืองแห่งเครื่องประดับ” ด้วยมีพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับอิกซาน (Iksan Jewelry Museum) นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว และงานเทศกาลหลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
อิกซาน (Iksan)

by Google Map

Jeollabuk-do (전라북도)