ปราสาทโยรอส (Yoros Castle, Istanbul) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ปราสาทโยรอส (Yoros Castle, Istanbul)

Yoros Castle (Yoros Kalesi) เป็นโบราณสถานของซากปราสาท ในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเนินเขาโจชัว (Joshua’s Hill) ที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาชัน ในบริเวณของช่องแคบบอสฟอรัส มาบรรจบกับทะเลดำ และคุณสามารถมองเห็นไปถึงสะพาน Yavuz Sultan Selim Bridge สะพานแห่งที่ 3 ซึ่งเชื่อมฝั่งเอเชียและยุโรปของนครอิสตัน, ประเทศทูร์เคีย (Turkiye; Türkiye ทูร์กีเย) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐทูร์เคีย (the Republic of Türkiye) หรือที่เรารู้จักในชื่อเดิม ประเทศตุรกี (Turkey)

พื้นที่ทั้งหมดในบริเวณนี้ถูกเรียกว่าอนาโดลูคาวากี (Anadolu Kavağı) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนอ่าวมาคาร์ (Macar Bay)

ในช่วงศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 17 Byzantines, Genoese, และ Ottomans ใช้ป้อมปราการแห่งนี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ในการต่อสู้กันทางเชิงกลยุทธ์ มาเป็นเวลาหลายปี หลังจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา ป้อมปราการค่อยๆ ทรุดโทรมลง และหลงเหลือเพียงซากปรักหักพัง ของป้อมปราการ และกำแพงล้อมรอบเท่านั้น

แม้ว่าโครงสร้างส่วนอื่นๆ จะไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้วก็ตามที ปราสาทโยรอส (Yoros Castle) และ อนาโดลูคาวากี (Anadolu Kavağı) ยังเป็นหนึ่งสถานที่ในจุดหมายปลายทาง ของการล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)

และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พื้นที่รอบๆ ของปราสาทโยรอส (Yoros Castle) ถือเป็นเขตทหาร ซึ่งปิดพื้นที่ ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชม ภายในปราสาทได้

ที่อยู่ Anadolu Kavağı Mahallesi, Tuna Cd. No:5, 34825 Beykoz/İstanbul, Turkey

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง มี 2 วิธี คือ โดยการล่องเรือ หรือโดยรถราง+รถบัสประจำทาง

การเดินทางโดยรถรางและรถบัสประจำทาง
จาก Sultanahmet Square ไปยัง Yoros Castle
(2 ชม. 14 นาที)


การเดินทางโดยการล่องเรือ

Eminönü Station (Istanbul Tram T1) และเดินไปยังท่าเรือ Eminonu Pier Kadikoy

ซื้อตั๋วเรือ From Eminönü To Anadolukavağı (1 h 25 min, 24.8 km)

ผู้ให้บริการ Şehir Hatları (Tel. 0212313800010, Email info@sehirhatlari.istanbul)

Bosphorus Tours – Full Bosphorus Cruise

ราคาโดยประมาณ Return 25 TL / One-way 15 TL  *ส่วนลด 20% สำหรับบัตร MUSEUM PASS İSTANBUL

ขาไปเรือออกจาก Eminönü เวลา 10:35 น. และขากลับเรือออกจาก Anadolukavağı เวลา 15:00 น.

ควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาออกอย่างน้อย 30 นาที

เวลาสำหรับการล่องเรือแบบ Full Bosphorus Cruise อยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมง (10:35-16:40)

ราคาค่าโดยสารและตารางการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ SEHIR HATLARI Company

by Google Map

Yoros Castle (Yoros Kalesi)

การเดินทางโดยรถรางและรถบัสประจำทาง

Sultanahmet Square → Yoros Castle by Bus

(2 ชม. 14 นาที)

การเดินทางโดยการล่องเรือ

Eminönü Station → Eminonu Pier Kadikoy

Anadolukavağı  → Yoros Castle (12 min 1.1 km)