ที่เที่ยวชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง | Joint TRAVEL

ที่เที่ยวชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do)

จังหวัดชุงชองใต้ (South Chungcheong Province) หรือในภาษาเกาหลี เรียกว่า ชุงชองนัมโด (Chungcheongnam-do, 충청남도) และรู้จักกันในชื่อของ ชุงนัม (Chungnam, 충남) ตั้งอยู่ในภูมิภาคโฮซอ (Hoseo Region) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยทางทิศตะวันออก จะล้อมรอบมหานครแทจอน (Daejeon Metropolitan City)

ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ของจังหวัดชุงชอง (Chungcheong-do, 충청도) และเป็นหนึ่งในแปดจังหวัด ของการแบ่งเขตการปกครองในปี ค.ศ. 1413 ซึ่งเป็นปีที่ 13 ในรัชสมัยของกษัตริย์แทจง (Taejong of Joseon, 태종; ค.ศ. 1367 – 1422)

ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 ซึ่งเป็นปีที่ 33 ในรัชสมัยของกษัตริย์โคจง (Gojong of Korea, 고종 광무제; ค.ศ. 1852 – 1919) ได้เปลี่ยนแปลงเขตการปกครองออกเป็น 13 จังหวัด โดยแบ่งจังหวัดชุงชอง (Chungcheong-do, 충청도) ออกเป็นจังหวัดชุงชองเหนือ (Chungcheongbuk-do) และจังหวัดชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do)

ในปัจจุบันมีเมืองชอนัน (ชอนันชี, Cheonan-si, 천안시) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเขตฮงซอง (ฮงซองกุน, Hongseong-gun, 홍성군) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีเขตและเมืองสำคัญอื่นๆ เช่น เมืองอาซาน (อาซานชี, Asan-si, 아산시), เมืองซอซาน (ซอซานชี, Seosan-si, 서산시) และเมืองทังจิน (ทังจินชี, Dangjin-si, 당진시)

รวมถึงเมืองแทจอน (แทจอนชี, Daejeon-si, 대전시) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัดชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do) จนกระทั่งกลายเป็น เมืองหลวงของจังหวัด ในปี ค.ศ. 1989 และเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ จนกระทั่งรัฐบาลท้องถิ่น ได้ย้ายเมืองหลวงของจังหวัด ไปที่เขตฮงซอง (ฮงซองกุน, Hongseong-gun, 홍성군) ในปี ค.ศ. 2012

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจนั้นมีหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติ, วัดเก่าแก่อีกหลายแห่ง, รวมถึงพระพุทธรูปหินที่มีชื่อเสียง และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ของวัดควันชกซา (Gwanchoksa Temple, 관촉사)

รวมถึงอุทยานแห่งชาติทางทะเลแทฮัน (Taean Marine National Park, 태안해안국립공원) ซึ่งมีชายหาดที่ดีที่สุดของประเทศ รวมถึงสวนรุกขชาติ (Cheollipo Arboretum) ซึ่งมีพืชต่างๆ กว่า 14,000 ชนิด รวมถึงสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อีกด้วย

by City – County

รีวิวที่เที่ยวจังหวัดชุงชองใต้ และคู่มือสำหรับการเที่ยวด้วยตัวเอง ประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละเมืองของจังหวัด พร้อมรูปภาพและรายละเอียด, ประวัติความเป็นมา, ข้อมูลการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, เว็บไซต์), ค่าเข้าชม, การเดินทางและแผนที่ รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ และรีวิวโรงแรม, เกสต์เฮ้าส์, โฮสเทล และที่พัก ซึ่งคุณสามารถเปรียบเทียบ ราคาคุ้มสุดก่อนใคร!

Daejeon Metropolitan City

จังหวัดแทจอน (แทจอนชี, Daejeon-si, 대전시) มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า มหานครแทจอน (Daejeon Metropolitan City, 대전광역시) เป็นเมืองใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับ จังหวัดชุงชองใต้ (Chungcheongnam-do) และในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของจังหวัด ในปัจจุบันเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลาง ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบริหาร ของประเทศเกาหลีใต้
มหานครแทจอน (Daejeon)

Taean County

Taean Tulip Festival

เขตแทอัน (แทอันกุน, Taean-gun, 태안군) มีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับ อุทยานแห่งชาติทางทะเลแทฮัน (Taean Marine National Park, 태안해안국립공원) ที่รู้จักกันดีในเรื่องของทะเล ที่ไม่มีมลภาวะ และหาดทรายขาวถึงสามสิบแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชายหาดมัลลีโพ (Mallipo Beach, 만리포해수욕장) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสามที่สวยที่สุดในเกาหลี และมีความยาวมากกว่าสามกิโลเมตร แทอัน (Taean)

by Google Map

Chungcheongnam-do (충청남도)