วิธีการเดินทางไปยังเกาะเซ็นโตซ่า

สำหรับวิธีการเดินทางไปยังเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ในประเทศสิงคโปร์ แบบไม่นั่งรถกระเช้าลอยฟ้า(Cable Car) ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น สามารถเลือกได้ถึง 3 วิธี ได้แก่

1Ι โดยการเดินบน Sentosa Boardwalk

HarbourFront MRT Station (NE1/CC29), Exit E เพื่อไปยัง VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น 1 และเดินออกมาและมองหาป้าย “ Sentosa Boardwalk” และเดินไปตาม Sentosa Boardwalk ซึ่งเป็นทางเดินเท้าบนสะพาน มีระยะทาง 670 เมตร และที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ค่าเข้าชมเกาะ 1S$

2Ι โดย Sentosa Express

HarbourFront MRT Station (NE1/CC29), Exit C เพื่อไปยัง VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น 3 (Lobby L) และเดินตามป้ายไป Sentosa Express โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานี Sentosa Station

เวลาทำการ

รถไฟขบวนแรก 07:00 น. / รถไฟขบวนสุดท้าย 24:00 น.

รถออกเดินทางทุกๆ สามนาทีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและใช้เวลาแปดนาทีต่อการเดินทางไปยังแต่ละสถานี

ค่าธรรมเนียม S$4

ราคาครอบคลุมค่าเข้าชมเกาะและค่าเดินทางผ่าน Sentosa Express

จ่ายครั้งเดียวและสามารถนั่งรถไฟได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเกาะรวมทั้งขากลับด้วย

สามารถซื้อตั๋วได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่ Sentosa Station และใช้บัตร EzLink เพื่อจ่ายเงินได้

เข้าชมฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

3Ι โดยรถประจำทางสารสาธารณะ

By Bus No. 123 จากหลายจุดในภาคกลางของสิงคโปร์รวมทั้งสถานีรถไฟใต้ดินหลัก เช่น

Tiong Bahru MRT station (EW17), Exit B → BUS STOP: 10169 Tiong Bahru Plaza / Tiong Bahru Rd

Orchard MRT station (NS22/TE14), Exit A → BUS STOP: 09048 (SB-Staggered) Lucky Plaza

ลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง Resort World Sentosa, Merlion Plaza, Opposite Merlion Plaza หรือ Beach Station


By Bus No. 65, 80, 93, 188, 855, 10, 30, 97, 100, 131, 143, 145 หรือ 166

ลงที่ VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นรถประจำทาง “RWS8 Bus” จาก BUS STOP: 14141 VivoCity หรือ BUS STOP: 14121 Merrill Lynch HarbourFront

หรือลงที่ Resorts World Sentosa

*ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ผ่านทางรถโดยสารสาธารณะ ต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทาง สำหรับการนั่งรถโดยสารประจำทางเท่านั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเข้าเกาะเพิ่มเติม