วิธีการเดินทางไปยังเกาะเซ็นโตซ่า

สำหรับวิธีการเดินทางไปยังเกาะเซ็นโตซ่า, สิงคโปร์แบบไม่นั่งกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่านั้น สามารถเลือกได้ถึง 3 วิธี ได้แก่

 

โดยการเดินบน Sentosa Boardwalk

HarbourFront MRT Station (NE1/CC29), Exit E เพื่อไปยัง VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น 1 และเดินออกมาและมองหาป้าย “ Sentosa Boardwalk” และเดินไปตาม Sentosa Boardwalk ซึ่งเป็นทางเดินเท้าบนสะพานมีระยะทาง 670 เมตรที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

 • ค่าเข้าชมเกาะ 1S$

โดย Sentosa Express

HarbourFront MRT Station (NE1/CC29), Exit C เพื่อไปยัง VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น 3 (Lobby L) และเดินตามป้ายไป Sentosa Express โดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานี Sentosa Station

 • รถไฟขบวนแรก 07:00 น. / รถไฟขบวนสุดท้าย 24:00 น.
 • รถออกเดินทางทุกๆ สามนาทีในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและใช้เวลาแปดนาทีต่อการเดินทางไปยังแต่ละสถานี
 • ค่าธรรมเนียม S$4
 • ราคาครอบคลุมค่าเข้าชมเกาะและค่าเดินทางผ่าน Sentosa Express
 • จ่ายครั้งเดียวและสามารถนั่งรถไฟได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเกาะรวมทั้งขากลับด้วย
 • สามารถซื้อตั๋วได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่ Sentosa Station และใช้บัตร EzLink เพื่อจ่ายเงินได้
 • เข้าชมฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

โดยรถประจำทางสารสาธารณะ

By Bus No. 123
จากหลายจุดในภาคกลางของสิงคโปร์รวมทั้งสถานีรถไฟใต้ดินหลัก เช่น

 • Tiong Bahru MRT station (EW17), Exit B → BUS STOP: 10169 Tiong Bahru Plaza / Tiong Bahru Rd
 • Orchard MRT station (NS22/TE14), Exit A → BUS STOP: 09048 (SB-Staggered) Lucky Plaza
 • ลงที่ป้ายจอดรถประจำทาง Resort World Sentosa, Merlion Plaza, Opposite Merlion Plaza หรือ Beach Station

By Bus No. 65, 80, 93, 188, 855, 10, 30, 97, 100, 131, 143, 145 หรือ 166

 • ลงที่ VivoCity Shopping Mall จากนั้นขึ้นรถประจำทาง “RWS8 Bus” จาก BUS STOP: 14141 VivoCity หรือ BUS STOP: 14121 Merrill Lynch HarbourFront
 • ลงที่ Resorts World Sentosa

*ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังเกาะ Sentosa ผ่านทางรถโดยสารสาธารณะต้องจ่ายค่าโดยสารตามระยะทางสำหรับการนั่งรถโดยสารประจำทางเท่านั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเข้าเกาะเพิ่มเติม