คลองโอตารุ (Otaru Canal, Hokkaido)

Otaru (小樽) เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็กอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงโดยทางรถไฟ ในอดีต Otaru เคยเป็นท่าเรือการค้าและการประมงที่สำคัญ จึงได้รับเลือกให้เป็นสถานีปลายทางของเส้นทางรถไฟสายแรกของฮอกไกโดซึ่งเชื่อมต่อกับท่าเรือใกล้กับซัปโปะโระ

Otaru Canal (小樽運河) คลองเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1923 และกลายเป็นศูนย์กลางของท่าเรือที่วุ่นวายของเมือง ในการขนถ่ายสินค้าจากเรือขนาดใหญ่ไปยังเรือขนาดเล็กเพื่อลำเลียงไปสู่คลังสินค้าตามแนวคลอง ต่อมาท่าเรือได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในการขนถ่ายโดยตรงของจากขนาดใหญ่แทนที่ ทำให้ลำคลองแห่งนี้กลายเป็นสิ่งล้าสมัย และต่อมาในปี ค.ศ. 1980 คลองได้รับการบูรณะให้สวยงามแทนการฝังกลบ ในขณะที่คลังสินค้าถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านค้าและร้านอาหาร

โกดังเก่า, อาคารสำนักงานเดิมของบริษัทขนส่ง และย่านการค้าในใจกลางเมือง Otaru เป็นเครื่องช่วยเตือนความทรงจำของทศวรรษที่ผ่านมา นอกเหนือไปจากการระลึกถึงเรื่องราวในอดีตและบรรยากาศโรแมนติกของการเดินเล่นเรียบคลองแล้ว คลองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่หลักของการจัดงาน Otaru Snow Light Path Festival (小樽雪あかりの路, Otaru Yuki Akari no Michi) เป็นเทศกาลฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี

ที่อยู่ 〒 047-0007 4-3, Minatomachi, Otaru-shi

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ เปิดตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม ฟรี

ล่องเรือ Otaru Canal Cruise

  • Day Cruises: ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 1,500 เยน / เด็ก 500 เยน
  • Night Cruises: ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 1,800 เยน / เด็ก 500 เยน

การเดินทาง

  • JR Otaru Station เดินไปตามถนน Chuo Dori มุ่งหน้าไปทางท่าเรือหลังจากออกจากสถานี ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที
  • by Google Map