ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain)

Fujisan (富士山) เป็นภูเขารูปทรงกรวยที่มีความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงและสูงที่สุดในญี่ปุ่น…อ่านเพิ่มเติม →