การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – นักซาน (Seoul to Naksan by Bus)

วิธีการเดินทางโดยรถบัสประจำทางจากโซลไปท่องเที่ยวยังชายหาดนักซาน (Naksan Beach) และวัดนักซานซา (Naksansa Temple)…อ่านเพิ่มเติม →

การเดินทางโดยรถบัสจากโซล – แทจอน (Seoul to Daejeon by Bus)

วิธีการเดินทางโดยรถบัสประจำทางจากโซลไปท่องเที่ยวยังเมืองแทจอน ซึ่งคุณสามารถเลือกเดินทางได้ตามความสะดวก…อ่านเพิ่มเติม →