Categories
Gyeonggi-do Travel Suwon Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress)

Hwaseong Fortress (수원 화성) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจ็องโจ (King Jeongjo)

Categories
Gyeonggi-do Travel Yongin Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

เอเวอร์แลนด์ (Everland)

Everland (에버랜드) เป็นสวนสนุกสำหรับครอบครัวแห่งแรก และเป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศเกาหลีใต้

Categories
Gyeonggi-do Travel Yongin Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

วัดวาอูจ็องซา (Waujeongsa Temple)

วาวูจ็องซา (Waujeongsa, 와우정사) หรือเรียกอีกชื่อว่า วาวูจงซา (Wawoojongsa Temple) ตั้งอยู่ในในเมืองยงอิน (Yongin)

Categories
Seoul Travel ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

ร้านอาหาร Pomato Kimbap, Seoul

Pomato Kimbap (포마토김밥) บริการอาหารเกาหลี หลากหลายเมนูในราคาถูก และคุณภาพดี