การเดินทางโดยใช้ Seoul Subway

ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ใช้ Subway เป็นหลัก โดยในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง สามารถหาข้อมูลได้ง่ายแค่ไม่กี่คลิ๊กจากเว็บไซต์ http://www.smrt.co.kr/Train/Subwaymap/Eng/Subwaymap.jsp

โดยจะขอตัวอย่างการค้นหาเส้นทางการเดินทางโดย Seoul Subway ดังนี้

เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์จะปรากฏหน้าตาตามรูป

ตัวอย่างการค้นหาเส้นทางการเดินทางโดย Seoul Subway

จะขอยกตัวอย่างการหาเส้นทางการเดินทางจากที่พักไปยังซูวอน โดยเราพักอยู่ที่ Hotel Mare ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานี Dapsimni ที่สุด และต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองซูวอน ตามคู่มือได้แนะนำให้เราไปยังที่หมายคือสถานี Suwon เราสามารถหาเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ตามลิ้งค์ http://www.smrt.co.kr/Train/Subwaymap/Eng/Subwaymap.jsp

1. คลิกที่ปุ่ม Departure Station 2. คลิกเลือกตัวอักษร “D”

1. คลิกที่ปุ่ม Departure Station จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายชื่อสถานีตั้งแต่ A-Z
2. คลิกเลือกตัวอักษร “D”

จะปรากฏรายชื่อสถานีทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัว “D” คลิกเลือกสถานี Dapsimni

3. จะปรากฏรายชื่อสถานีทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัว “D” คลิกเลือกสถานี Dapsimni

จะปรากฏข้อมูลในสองส่วนขึ้นมาแสดงถึงรายละเอียดของสถานีต้นทาง

จากนั้นจะปรากฏข้อมูลในสองส่วนขึ้นมาแสดงถึงรายละเอียดของสถานีต้นทาง

4. กำหนดสถานีปลายทางที่เราต้องการไปโดยคลิกที่ปุ่ม Arrival Station 5. คลิกเลือกตัวอักษร “S”

4. กำหนดสถานีปลายทางที่เราต้องการไปโดยคลิกที่ปุ่ม Arrival Station จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายชื่อสถานีตั้งแต่ A-Z
5. คลิกเลือกตัวอักษร “S”

คลิกเลื่อนหน้ารายชื่อสถานีที่ปุ่มหมายเลขหน้า หรือปุ่ม Next เพื่อเดินหน้า และปุ่ม Prev เพื่อถอยหลัง ในการหาสถานี Suwon

6. จะปรากฏรายชื่อสถานีทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัว “S” คลิกเลื่อนหน้ารายชื่อสถานีที่ปุ่มหมายเลขหน้า หรือปุ่ม Next เพื่อเดินหน้า และปุ่ม Prev เพื่อถอยหลัง ในการหาสถานี Suwon

สถานี Suwon จะอยู่ที่หน้า 4 คลิกเลือกสถานี Suwon

7. สถานี Suwon จะอยู่ที่หน้า 4 คลิกเลือกสถานี Suwon

จะปรากฏข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แสดงรายละเอียดของการเดินทางและส่วนที่ 2 แสดงแผนผังการเดินทางทาง

8. จะปรากฏข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แสดงรายละเอียด ของสถานีเริ่มต้น, สถานี Transfer และสถานีปลายทาง รวมทั้งรายละเอียดของค่าโดยสารประเภทต่างๆ และระยะเวลาของการเดินทาง และส่วนที่ 2 แสดงแผนผังการเดินทางทาง
*** หมายเหตุ สามารถคลิกเลือกได้ระหว่าง Shortest Route สำหรับระยะการเดินทางที่สั้นที่สุด หรือ Minimum Transfer Route สำหรับการเดินทางที่ต้อง Transfer น้อยจุดที่สุด


เพิ่มเติมสำหรับหลักการใช้ Seoul Subway

เนื่องจากช่วงแรกๆ เรามีความสับสนงุนและงงกับการใช้ Subway เป็นอย่างมาก ประกอบกับความเซ่อซ่าทำให้ต้องเสียเวลามากๆ พอผ่านไปเริ่มจับหลักได้ดังนี้

  • เราสามารถดูได้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่สถานีใด และใกล้ถึงสถานีจุดหมายปลายทางของเราหรือไม่ จากป้ายไฟที่มีตัวอักษรวิ่งเหนือประตูทางเข้าออก หรือบางสายจะมีโทรทัศน์ก็สามารถดูได้จากตัวอักษรที่แสดงอยู่บนจอทีวี
  • ความแตกต่างระหว่างสถานีทั่วไปกับสถานี Transfer คือ ก่อนถึงสถานีที่เป็นจุด Transfer บนรถจะมีเสียงดนตรีนำก่อนจะประกาศชื่อสถานีนั้นๆ และป้ายไฟตัวอักษรวิ่งเหนือประตูทางเข้า-ออกจะมีข้อความแสดงสายของ Subway ที่สามารถเปลี่ยนรถได้ในสถานีที่เป็นจุด Transfer
  • สำหรับสถานีที่เป็นจุด Transfer นั้น จะค่อนข้างสับสนวุ่นวาย แต่เราสามารถไปขึ้นรถยังสายที่เราต้องการได้ โดยจะมีแถบป้ายติดไว้ที่ฝาผนัง หรือป้ายแขวนที่ห้อยมาจากเพดาน พยายามยึดสีของแต่ละสายเป็นหลัก เช่น Subway Line 5 จะเป็นสายสีม่วง เมื่อไปถึงจุดที่จะต้องแตะบัตรเข้าต้องตรวจตราความแน่ใจก่อน เพราะแต่ละสายจะมีขาไปและขากลับหากเข้าช่องผิดจะเสียเงินเปล่าๆ วิธีการดูจากป้ายที่มักแสดงชื่อสถานีถัดไป หรือสถานี Transfer ถัดไป รวมไปถึงสถานีต้นทางและสถานีปลายทางของแต่ละสายเป็นหลัก
  • สำหรับป้ายต่างๆ ในสถานีแยกตามสี ได้แก่ ป้ายสีเหลืองเป็นป้ายแสดงทางออกหมายเลขต่างๆ และป้ายสีน้ำตาลเข้มเป็นป้ายแสดงรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น