การฝากกระเป๋าเดินทางในตู้ล็อคเกอร์ในโซล (How to use locker)

หลังจากที่มีประสบการณ์แค่ได้ใช้ตู้เก็บของที่สถานีซูวอน ด้วยความอนุเคราะห์ทั้งหมดจากคุณลุงเจ้าหน้าที่ผู้ใจดี แต่ไม่สามารถจดจำขั้นตอนการใช้งานอย่างแท้จริง จึงหาลิ้งค์ถึงประเภทและวิธีการใช้งานของเจ้าตู้เก็บของจากเว็บไซต์ และขอสรุปและแปลเป็นภาษาไทยให้สามารถเข้าใจง่ายขึ้น (หรือเปล่า)

ประเภทของตู้เก็บของ

ตู้เก็บของตามสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและอาคารผู้โดยสารในสนามบินจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบเก่าที่เป็นระบบจ่ายได้เฉพาะเงินสด และแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของการจ่ายเงินที่สามารถจ่ายได้ด้วยบัตรเครดิตและ T-Money โดยเจ้าตู้แบบใหม่นี้จะมีราคาค่าฝากสูงกว่าแบบเก่าเล็กน้อย

Seoul EZ-LOCKERs

EZ-LOCKERs


มีไว้บริการในสถานีรถไฟใต้ดินสายที่ 1-4 ส่วน โดยมีหน้าจอการใช้งานเป็นจอสัมผัส

ค่าบริการ EZ-LOCKERs

สำหรับระยะเวลาในการฝากของไม่เกิน 4 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามขนาดดังนี้ ขนาดเล็กราคา ₩ 2,000 และขนาดกลาง ₩ 3,000

วิธีการใช้งาน EZ-LOCKERs

 1. การฝากของ

  • เลือกปุ่ม “Luggage Storage” (ปุ่มหมายเลข 1)
  • เลือกปุ่มหมายเลขของตู้ที่ต้องการ
  • เลือกกดหมายเลขตามวิธีการชำระเงิน ได้แก่ 1.บัตร T-money 2.บัตรเครดิต 3.โทรศัพท์มือถือ หรือ 4.เงินสด
  • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซ็นเซอร์ หากชำระด้วยเงินสดให้สอดเงินสดตามจำนวนเงินค่าบริการในแต่ละขนาดของตู้
  • เปิดประตูและจัดการนำสัมภาระที่ต้องการฝากใส่ในตู้ให้เรียบร้อย แล้วทำการปิดประตู หลังจากนั้นระบบประตูจะทำการล็อคโดยอัติโนมัติ
  • รับใบเสร็จรับเงินที่ระบุเวลา, จำนวนเงินที่ชำระ และหมายเลขยืนยันของตู้
 2. การนำของคืน

  • เลือกปุ่ม “Remove items” (ปุ่มหมายเลข 5)
  • เลือกปุ่ม “Remove my items” (ปุ่มหมายเลข 1)
  • เลือกกดหมายเลขตามวิธีการชำระเงิน ได้แก่ 1.บัตร T-money 2.บัตรเครดิต 3.โทรศัพท์มือถือ หรือ 4.เงินสด
  • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซ็นเซอร์ (หลังจากการยืนยันข้อความที่ปรากฏบนจอจนครบถ้วนและถูกต้อง ระบบถึงจะเปิดประตูตู้ให้)
  • ทำการเอาสิ่งของที่ฝากไว้ออกมาให้เรียบร้อยและครบถ้วน
  • ทำการยืนยันถึงความแน่ใจว่าได้เอาของออกมาเรียบร้อยแล้ว ด้วยการกด หมายเลข 1 คือ “ใช่” และหมายเลข 2 คือ “ไม่ใช่”
Seoul T-Box

T-Boxes


มีไว้บริการในสถานีรถไฟใต้ดินสายที่ 5-9 EZ-LOCKERs โดยมีหน้าจอการใช้งานเป็นจอสัมผัส

ค่าบริการ T-Boxes

สำหรับระยะเวลาในการฝากของไม่เกิน 4 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม โดยมีอัตราค่าบริการตามขนาดดังนี้ ขนาดเล็กราคา ₩ 1,500 และขนาดกลาง ₩ 2,500

วิธีการใช้งาน T-Boxes

 1. การฝากของ
  • หลังจากทำการเลือกภาษาในการใช้ระบบแล้ว ทำการกดปุ่ม “Insert Package”
  • ใส่หมายเลขรหัสส่วนตัว 4 หลัก กดปุ่ม “Enter” แล้วทำการป้อนรหัสดังกล่าวซ้ำอีกครั้งก่อนกดปุ่ม “Re-Enter”
  • เลือกกดปุ่มตามวิธีการชำระเงินจาก 3 ปุ่มที่ปรากฏ ได้แก่ เงินสด, T-Money หรือบัตรเครดิต
  • ทำการสแกนบัตรบนแผ่นเซ็นเซอร์ หากชำระด้วยเงินสดให้สอดเงินสดตามจำนวนเงินค่าบริการในแต่ละขนาดของตู้
  • เปิดประตูและจัดการนำสัมภาระที่ต้องการฝากใส่ในตู้ให้เรียบร้อย แล้วทำการปิดประตู หลังจากนั้นระบบประตูจะทำการล็อคโดยอัติโนมัติ
  • กรณีที่ประตูตู้ถูกปิดอย่างเรียบร้อยจะปรากฏไฟสีแดงแทนจากเดิมที่เป็นไฟสีเขียว
  • รับใบเสร็จรับเงินที่ระบุเวลา, จำนวนเงินที่ชำระ และหมายเลขยืนยันของตู้
 2. การนำของคืน
  • หลังจากทำการเลือกภาษาในการใช้ระบบแล้ว ทำการกดปุ่ม “Remove Package”
  • ใส่หมายเลขรหัสส่วนตัว 4 หลัก กดปุ่ม “Enter”
  • หลังจากการยืนยันข้อความที่ปรากฏบนจอจนครบถ้วนและถูกต้อง ระบบถึงจะเปิดประตูตู้ให้ ทำการนำสัมภาระและสิ่งของต่างๆ ออกให้เรียบร้อยและครบถ้วน และประตูจะปิด

ในทีนี้เราได้สรุปเฉพาะตู้แบบใหม่เท่านั้น เนื่องจากตู้แบบเก่าจะค่อนข้างมีน้อยและไม่ได้มีไว้บริการตามรถไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลสำหรับแปลและเรียบเรียงจากลิ้งค์ Visit Seoul : Locker