การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีด้วยตัวเอง

เว็บไซต์สำหรับการหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบครัน visitkorea.or.kr สำหรับวิธีการค้นหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สามารถทำได้ ดังนี้

แค่เพียงใส่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป เช่น National Folk Museum of Korea จากนั้นก็คลิกเลือกหมวด Travel Information

ใส่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป จากนั้นก็คลิกเลือกหมวด Travel Information

หลังจากนั้นจะปรากฏรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดของ National Folk Museum of Korea ถึง 4 หน้า ให้หาหัวข้อลิ้งค์ที่ระบุว่า National Folk Museum of Korea ดังตัวอย่างจะอยู่รายการสุดท้ายของหน้าที่ 3

National Folk Museum of Korea ดังตัวอย่างจะอยู่รายการสุดท้ายของหน้าที่ 3

เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดของ National Folk Museum of Korea แสดงถึงสถานที่ตั้ง, ประวัติความเป็นมาโดยย่อ, การเดินทางและอื่นๆ พร้อมรูปภาพของสถานที่

จะปรากฏข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งหมดของ National Folk Museum of Korea