ปราสาทโยรอส (Yoros Castle, Istanbul)

Yoros Castle (Yoros Kalesi) เป็นโบราณสถานของซากปราสาทในช่วงจักรวรรดิไบแซนไทน์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเนินเขาโจชัว (Joshua’s Hill) ที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาชันในบริเวณของช่องแคบบอสฟอรัสมาบรรจบกับทะเลดำและคุณสามารถมองเห็นไปถึงสะพาน Yavuz Sultan Selim Bridge สะพานแห่งที่ 3 ซึ่งเชื่อมฝั่งเอเชียและยุโรปของนครอิสตัน, ประเทศตุรกี พื้นที่ทั้งหมดในบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “Anadolu Kavağı” เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ บนอ่าวมาคาร์ (Macar Bay)

ในช่วงศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 17 Byzantines, Genoese, และ Ottomans ใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการต่อสู้กันทางเชิงกลยุทธ์มาเป็นเวลาหลายปี หลังจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาป้อมปราการค่อยๆ ทรุดโทรมลง และหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังของป้อมปราการและกำแพงล้อมรอบเท่านั้น

แม้ว่าโครงสร้างส่วนอื่นๆ จะไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้วก็ตามที Yoros Castle และ Anadolu Kavağı ยังเป็นหนึ่งสถานที่ในจุดหมายปลายทางของการล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise) และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พื้นที่รอบๆ ของปราสาทโยรอส (Yoros Castle) ถือเป็นเขตทหารซึ่งปิดพื้นที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมภายในปราสาทได้

ที่อยู่ Anadolu Kavağı Mahallesi, Tuna Cd. No:5, 34825 Beykoz/İstanbul, Turkey

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

มี 2 วิธี คือ โดยการล่องเรือ หรือโดยรถราง+รถบัสประจำทาง

 • by Google Map

 

การเดินทางโดยการล่องเรือ

Eminönü Station (Istanbul Tram T1) และเดินไปยังท่าเรือ Eminonu Pier Kadikoy

 • by Google Map

 

ซื้อตั๋วเรือ From Eminönü To Anadolukavağı
(1 h 25 min, 24.8 km)

 • ผู้ให้บริการ Şehir Hatları
 • Tel. 0212313800010
 • Email info@sehirhatlari.istanbul

Bosphorus Tours – Full Bosphorus Cruise

 • ราคาโดยประมาณ Return 25 TL / One-way 15 TL  *ส่วนลด 20% สำหรับบัตร MUSEUM PASS İSTANBUL
 • ขาไปเรือออกจาก Eminönü เวลา 10:35 น.
 • ขากลับเรือออกจาก Anadolukavağı เวลา 15:00 น.
 • ควรมาถึงท่าเรือก่อนเวลาออกอย่างน้อย 30 นาที
 • เวลาสำหรับการล่องเรือแบบ Full Bosphorus Cruise อยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมง (10:35-16:40)
 • ราคาค่าโดยสารและตารางการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดอีกครั้งได้ที่เว็บไซต์ SEHIR HATLARI Company

เส้นทางเดิน
Anadolukavağı  – Yoros Castle
(12 min 1.1 km)

 • by Google Map

 

การเดินทางโดยรถรางและรถบัสประจำทาง
จาก Sultanahmet Square ไปยัง Yoros Castle
(2 ชม. 14 นาที)

 • by Google Map