Categories
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล (Walls of Constantinople)

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิล เป็นกำแพงหินที่ล้อมรอบ และปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูล ในประเทศตุรกี การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ การก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ ของจักรวรรดิโรมัน โดยคอนสแตนตินมหาราช ถือเป็นระบบป้อมปราการสุดท้าย ที่ยอดเยี่ยม และเป็นหนึ่งในระบบ ที่ซับซ้อนมากที่สุด เท่าที่เคยสร้างขึ้นในสมัยโบราณ

กำแพงส่วนใหญ่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ ตลอดช่วงยุคออตโตมัน และมีการเริ่มรื้อถอนในศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากการขยายตัว และความเจริญของเมือง แต่ก็ยังคงมีกำแพงเมืองอีกหลายส่วน ยังคงเหลืออยู่ และโครงการบูรณะได้ถูกดำเนินการ มาตั้งแต่ช่วงปี 1980 จวบจนทุกวันนี้

ซึ่งกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล (Historic Areas of Istanbul) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย ในปัจจุบันนี้มีบริเวณที่ท่านสามารถเยี่ยมชมกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้นั้นมีหลายแห่ง ได้แก่

Palace of the Porphyrogenitus (Tekfur Sarayı)

บางส่วนของกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอิสตันบูล ซึ่งติดกับผนังของ Blachernae ในพระราชวังพอร์พิโรเจนีตุส (Porphyrogenitus Palace) ซึ่งอยู่ด้านหลัง

Palace of the Porphyrogenitus (Tekfur Sarayı)

Yenikapı Seaward Wall

เยนิกาเปอะ (Yenikapı) เป็นท่าเทียบเรือ และเป็นหนึ่งในสี่ของ พื้นที่ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ของเมืองอิสตันบูล ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของ Fatih ทางฝั่งยุโรปของบอสฟอรัส (Bosphorus) และตามชายฝั่งทางใต้ ที่แห่งนี้ยังคงมี กำแพงเมืองติดทะเลบางส่วน (Seaward Walls) กำแพงซึ่งเคยล้อมรอบเมือง ด้านทะเลมาร์มาร่า (Marmara Sea) และอ่าวโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn)

Yenikapı Seaward Wall

Belgrad Gate

ประตูเบลเกรด (Belgrad Kapısı, Porta Ksilokerkos) เป็นกำแพงเมืองและประตูเมืองตั้งอยู่ในย่านเซทินเบอร์นู (Zeytinburnu) ในฝั่งยุโรปของอิสตันบูล ในบริเวณด้านหน้าของกำแพงเมือง ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เบลเกรดกาเปอะ (Belgradkapı Memorial, Belgradkapı Anıtı)

โดยมีที่มาของชื่อซึ่งหมายถึง ผู้คนจากเบลเกรด (Belgrad) ที่พำนักอยู่ในละแวกนี้ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งอยู่ในช่วงรัชสมัยของ สุลต่านสุลัยมานที่ 1 แห่งออตโตมัน (Ottoman sultan Suleyman I)

Belgradkapı Memorial (Belgradkapı Anıtı)

Selymbria Gate (Silivrikapı)

ประตูซีรีวรีกาเปอะ บางส่วนของกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ ที่ประตูแห่งนี้ คุณสามารถมองเห็นกำแพงด้านนอก และกำแพงของคูเมือง ซึ่งมีหอคอยอยู่ข้างใน และอยู่ด้านหลังของกำแพง

Selymbria Gate (Silivrikapı)

Marble Tower (Mermer Kule)

หอคอยมาร์เบิลทาวเวอร์ เป็นหอคอยหินอ่อน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกำแพงธีโอโดเซียน (Theodosian Walls) และกำแพงโพรพอนทิส (Propontis Wall) ซึ่งในอดีตเคยเป็นกำแพงสูง 12-15 เมตร, มี 13 ประตู, หอคอย 188 แห่ง และมีความยาวรวมกันเกือบ 8,460 เมตร

Marble Tower (Mermer Kule)