เสางู (Serpent Column)

Serpent Column (Burmalı Sütun) หรือที่รู้จักในชื่อของ “Serpentine Column” เป็นวัตถุโบราณซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี และมีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกและโรมันโบราณ ตั้งอยู่ใน จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Meydanı) ในนครอิสตันบูล, ประเทศตุรกี

Serpentine Column ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของชาวกรีกเหนือชาวเปอร์เซียในช่วงสงครามเปอร์เซียในศตวรรษที่ 5 ลักษณะของเสาทองเหลืองเป็นร่างของงูสามตัวบิดอยู่บนเสาเดียวกันเป็นรูปเกลียวโดยมีความสูงจากพื้นดิน 8 เมตร (26 ฟุต) ในส่วนของหัวงูทั้งสามนั้นถูกทำลายในปี ค.ศ. 1700 คงเหลือไว้แค่เสาเกลียวตั้งอยู่ในจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) และบางส่วนของหัวงูได้รับการฟื้นฟูและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (Istanbul Archaeology Museum)

ที่อยู่ Binbirdirek Mh., Fatih Anıt Parkı, 34083 Fatih/İstanbul, ตุรกี

เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

ค่าเข้าชม ฟรี

การเดินทาง

 

  • by Google Map