พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient) - คู่มือเที่ยวด้วยตัวเอง

พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)

Museum of the Ancient Orient (Eski Şark Eserleri Müzesi) ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เคยเป็นโรงเรียนวิจิตรศิลป์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1883 ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 1935 โดยในปี ค.ศ. 1963 พิพิธภัณฑ์ถูกปิดให้บริการ เพื่อการบูรณะซ่อมแซมภายใน และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ. 1974 จนถึงปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อยู่ที่นครอีสตันบูล, ประเทศตุรกี จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้น ทางโบราณคดี ระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยการจัดแบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ วัฒนธรรมของคาบสมุทรอาหรับ, อียิปต์, เมโสโปเตเมีย และอนาโตเลีย

ซึ่งประกอบไปด้วย ผลงานของศิลปะอาหรับก่อนอิสลาม (Pre-Islamic Arabian Art), อียิปต์ (Egypt Collection), เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia Collection), อนาโตเลีย (Anatolia Collection), อาณาจักรอัวร์อาร์ทู (Urartu Collection) และอักษรลิ่ม (Cuneiform)

นอกจากนี้ยังมีสนธิสัญญาแห่งคาเดช (Treaty of Kadesh) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาสงบศึก ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  และกำแพงอิชต้าร์ (The Ishtar Gate) แห่งเมืองบาบิโลน (Babylon) รวมไปถึงอักษรลิ่ม (Cuneiform) กว่า 75,000 ชิ้น อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย

*คูนิฟอร์ม (Cuneiform) คือ อักษรรูปลิ่ม เป็นรูปแบบของการเขียนอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในยุคเมโสโปเตเมีย

ที่อยู่ Cankurtaran Mh., 34122 Fatih/Istanbul, Turkey

เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น.

เปิดขายตั๋วและเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

วันหยุด วันจันทร์

ค่าเข้าชม 20 TL.

ราคานี้รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 3 แห่ง ในกลุ่มของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ได้แก่

พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum), พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)

ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ติดๆ กัน และสามารถใช้  อีสตันบูลมิวเซียมพาส (MUSEUM PASS İSTANBUL) ได้

การเดินทาง

Sirkeci garı Station (Marmaray Line)

Sultanahmet Station (Istanbul Tram T1)

Gülhane Station (Istanbul Tram T1)

* อยู่ใกล้กับพระราชวังโทพคาปี (Topkapı Palace) และ สวนกุหลาบ (Gülhane Park)

by Google Map

Museum of the Ancient Orient (Eski Şark Eserleri Müzesi)