พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)

Museum of the Ancient Orient (Eski Şark Eserleri Müzesi) ในอดีตพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนวิจิตรศิลป์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1883 ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในปี ค.ศ. 1935 โดยในปี ค.ศ. 1963 พิพิธภัณฑ์ถูกปิดให้บริการเพื่อการบูรณะซ่อมแซมภายใน และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี ค.ศ. 1974 จนถึงปัจจุบัน

พิพิธภํณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีระหว่างปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยการจัดแบ่งตามภูมิภาค ได้แก่ วัฒนธรรมของคาบสมุทรอาหรับ, อียิปต์, เมโสโปเตเมีย และอนาโตเลีย ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานของศิลปะอาหรับก่อนอิสลาม (Pre-Islamic Arabian Art), อียิปต์ (gypt Collection), เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia Collection), อนาโตเลีย (Anatolia Collection), อาณาจักรอัวร์อาร์ทู (Urartu Collection) และอักษรลิ่ม (Cuneiform)

นอกจากนี้ยังมีสนธิสัญญาแห่งคาเดช (Treaty of Kadesh) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาสงบศึกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และกำแพงอิชต้าร์ (The Ishtar Gate) แห่งเมืองบาบิโลน (Babylon) รวมไปถึงอักษรลิ่ม (Cuneiform) กว่า 75,000 ชิ้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อีกด้วย

*คูนิฟอร์ม (Cuneiform) คือ อักษรรูปลิ่ม เป็นรูปแบบของการเขียนอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในยุคเมโสโปเตเมีย

ที่อยู่ Cankurtaran Mh., 34122 Fatih/Istanbul, Turkey

เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น.
*เปิดขายตั๋วและเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

วันหยุด วันจันทร์

ค่าเข้าชม 20 TL.

ราคานี้รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 3 แห่งในกลุ่มของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ได้แก่

  1. พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum)
  2. พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)
  3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)
    *พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ติดๆ กัน
    *สามารถใช้  Istanbul Museum Pass ได้

การเดินทาง

 

  • by Google Map