พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)

หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า Tiled Pavilion Museum (Çinili Köşk Müzesi) ซึ่ง Tiled Kiosk (Çinili Köşk) เป็นศาลาขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในกำแพงด้านนอกของพระราชวัง Topkapı ถัดจากสวนกุหลาบ (Gülhane Park) มีการจารึกไว้ในแผ่นกระเบื้องเหนือประตูทางเข้าใหญ่ว่าถูกสร้างในปี ค.ศ. 1472 โดยสุลต่านเมห์เม็ดผู้พิชิต (Ottoman Sultan Mehmed II)

ต่อมาในระหว่างปี ค.ศ. 1875-1891 ที่แห่งนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์อิมพีเรียล (İmparatorluk Müzesi) และในปี ค.ศ. 1953 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยเปลี่ยนชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art) จวบจนถึงปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานกระเบื้องและเซรามิค ตั้งแต่ยุคอาณาจักรเซลจุก (Seljuk, ศตวรรษที่ 11 ถึง 13) และจักรวรรดิออตโตมัน (ศตวรรษที่ 14 ถึง 19) ซึ่งมีสีสันและรูปแบบทางศิลปะที่สวยงามตามเอกลักษณ์ของเมืองต้นกำเนิด เช่น กระเบื้องอิซนิค (Iznik) ในศตวรรษที่ 15 ถึง 16 หรือกระเบื้องคูตาฮ์ยา (Kutahya) ในศตวรรษที่ 18 ถึง 19 เป็นต้น ล้วนเป็นผลงานที่เคยถูกนำไปใช้ในการตกแต่งประดับประดาสถานที่ที่มืชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ พระราชวัง, ฮาเร็ม และมัสยิด เป็นต้น (*ชนิดของกระเบื้องถูกเรียกชื่อตามเมืองที่เป็นต้นกำเนิด)

ที่อยู่ Cankurtaran Mh., Osman Hamdibey Yokuşu, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น.
*เปิดขายตั๋วและเข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 1 ชั่วโมง

วันหยุด วันจันทร์

ค่าเข้าชม 20 TL.

ราคานี้รวมค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 3 แห่งในกลุ่มของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีอิสตันบูล (İstanbul Arkeoloji Müzesi) ได้แก่

  1. พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum)
  2. พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมโบราณ (Museum of the Ancient Orient)
  3. พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม (Museum of Islamic Art)
    *พิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ติดๆ กัน
    *สามารถใช้  Istanbul Museum Pass ได้

การเดินทาง

 

  • by Google Map