Historic Areas of Istanbul

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลเป็นกลุ่มของพื้นที่ในเมืองหลวงของ Fatih ในเมืองอิสตันบูล, ประเทศตุรกี พื้นที่เหล่านี้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1985, อิสตันบูลเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากว่า 6,500 ปีก่อนคริสตกาลและเคยเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันตะวันออกและจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง, ประวัติศาสตร์, ศาสนาและประวัติศาสตร์ศิลปะที่สำคัญมานานกว่า 2,000 ปี อันสะท้อนให้เห็นการผสมผสานของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของยุโรปและเอเชียมาเป็นเวลาหลายศตวรรษจนถึงศตวรรษที่ 19

พื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลนั้นมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในแต่ละช่วงเวลา อนุสาวรีย์หลายแห่ง, อาคารสถานที่ทางประวัติศาสตร์และซากปรักหักพังทางโบราณคดีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม, วัฒนธรรม, ศิลปะและสังคมของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีสถานที่สำคัญๆ ได้แก่

พระราชวังโทพคาปี หรือพระราชวังทอปกาปิ (Topkapı Palace)

ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการของจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลากว่า 380 ปี และในปัจจุบันพระราชวังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของจักรวรรดิออตโตมัน อ่านเพิ่มเติม →

โบสถ์ฮาเกียไอรีน (Hagia Irene)

หรือ Hagia Eirene (Aya İrini) หรือรู้จักกันในชื่อ Saint Irene (Aya İrini Anıt Müzesi) เป็นโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์ตะวันออกแห่งแรกในกรุงคอนสแตนติโนเปิลและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โบสถ์ในอิสตันบูลที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิด อ่านเพิ่มเติม →

สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia)

โบสถ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ในปี 537 AD เพื่อเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์ราวกว่า 1,000 ปี และถูกแปลงเป็นมัสยิดภายใต้การปกครองของออตโตมัน และในปัจจุบันอาคารนี้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ Hagia Sophia Museum อ่านเพิ่มเติม →

มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque)

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia) เป็นมัสยิดอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองที่มีโดมโดมด้านข้างและหอคอย 6 แห่ง มัสยิดถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องอิสนิกมากกว่า 20,000 ชิ้นและมีหน้าต่างมากกว่า 260 บาน อ่านเพิ่มเติม →

นอกจากนี้ยังสถานที่เพิ่มเติมในรายการมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่มีโอกาสได้ไป ดังนั้นจึงไม่มีรีวิวสถานที่แต่เราเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาฝาก เช่น

Sarayburnu

ในภาษาตุรกีเรียกว่า “Sarayburnu” ซึ่งหมายถึงแหลมพระราชวัง (Cape Palace) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Seraglio Point” เป็นแหลมที่ยื่นบริเวณโกลเด้นฮอร์นและทะเลมาร์มารา และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังทอปกาปิ (Topkapı Palace) และสวนกุหลาบ (Gülhane Park) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

  • by Google Map: Sarayburnu

Zeyrek Mosque

มัสยิด Zeyrek (Zeyrek Camii) หรืออาราม Pantocrator (Pantokrator Manastırı) เป็นมัสยิดที่สำคัญซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมของยุคกลางของอาณาจักร Byzantine ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล และยังเป็นอาคารทางศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่ถูกสร้างใน Byzantines และยังคงอยู่ในอิสตันบูลจนถึงปัจจุบัน

  • by Google Map: Zeyrek Camii

Süleymaniye Mosque

มัสยิดซิวเลย์มานีเย (Süleymaniye Camii) เป็นมัสยิดหลวงในอาณาจักรออตโตมัน ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สามของอิสตันบูล, ประเทศตุรกี และยังเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิสตันบูล

  • by Google Map: Süleymaniye Camii

Little Hagia Sophia Mosque

มัสยิดสุเหร่าน้อยฮาเกียโซเฟีย (Küçük Ayasofya Camii) แต่เดิมเคยเป็นโบสถ์กรีกตะวันออกในนิกายออร์โธดอกซ์มีชื่อว่า ” Church of the Saints Sergius and Bacchus” ในกรุงคอนสแตนติโนเปิลและถูกเปลี่ยนแปลงเป็นมัสยิดระหว่างจักรวรรดิออตโตมันในเวลาต่อมา

  • by Google Map

Walls of Constantinople

กำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลเป็นกำแพงหินที่ล้อมรอบและปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองอิสตันบูลในประเทศตุรกี การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ของจักรวรรดิโรมันโดยคอนสแตนตินมหาราช ถือเป็นระบบป้อมปราการสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งในระบบที่ซับซ้อนมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นในสมัยโบราณ

กำแพงส่วนใหญ่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ตลอดช่วงยุคออตโตมัน และมีการเริ่มรื้อถอนในศตวรรษที่ 19 เนื่องมาจากการขยายตัวและความเจริญของเมือง แต่ก็ยังคงมีกำแพงเมืองอีกหลายส่วนยังคงเหลืออยู่และโครงการบูรณะได้รับการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปี 1980 จวบจนทุกวันนี้ ซึ่งกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ Historic Areas of Istanbul และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย

ในปัจจุบันนี้มีบริเวณที่ท่านสามารถเยี่ยมชมกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลได้นั้นมีหลายแห่ง ได้แก่

Palace of the Porphyrogenitus (Tekfur Sarayı)

บางส่วนของ Theodosian Walls ตั้งอยู่ในย่านชานเมืองอิสตันบูลซึ่งติดกับผนังของ Blachernae ในพระราชวัง Porphyrogenitus ซึ่งอยู่ด้านหลัง

  • by Google Map

Yenikapı Seaward Wall

Yenikapı เป็นท่าเทียบเรือและเป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองอิสตันบูล ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลของ Fatih ทางฝั่งยุโรปของ Bosphorus และตามชายฝั่งทางใต้ ที่แห่งนี้ยังคงมีกำแพงเมืองติดทะเลบางส่วน (Seaward walls) กำแพงซึ่งเคยล้อมรอบเมืองด้านทะเลมาร์มาร่า (Marmara Sea) และอ่าวโกลเด้นฮอร์น (Golden Horn)

  • by Google Map

Belgrad Gate

Belgrad Kapısı (Porta Ksilokerkos) เป็นกำแพงเมืองและประตูเมืองตั้งอยู่ในย่าน Zeytinburnu ในฝั่งยุโรปของอิสตันบูล ในบริเวณด้านหน้าของกำแพงเมืองยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ Belgradkapı Memorial (Belgradkapı Anıtı) โดยมีที่มาของชื่อซึ่งหมายถึงผู้คนจาก Belgrad ที่พำนักอยู่ในละแวกนี้ในช่วงรัชสมัยของ Ottoman sultan Suleyman I ในศตวรรษที่ 16

  • by Google Map

Selymbria Gate (Silivrikapı)

บางส่วนของ Theodosian Walls ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ที่ Selymbria Gate สามารถมองเห็นกำแพงด้านนอกและกำแพงคูเมืองซึ่งมีหอคอยอยู่ข้างในด้านหลังของกำแพง

  • by Google Map

Marble Tower (Mermer Kule)

เป็นหอคอยที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Theodosian Walls และ Propontis Wall ซึ่งในอดีตเคยเป็นกำแพงสูง 12-15 เมตร, มี 13 ประตู, หอคอย 188 แห่ง และมีความยาวรวมกันเกือบ 8,460 เมตร

  • by Google Map