พิพิธภัณฑ์เกรทพาเลซโมเสค (Great Palace Mosaic Museum)

The Museum of Great Palace Mosaics (Büyük Saray Mozaikleri Müzesi) ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Istanbul Mosaic Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่จัดแสดงภาพโมเสคจากยุคไบแซนไทน์ซึ่งขุดพบในระหว่างปี พ.ศ. 2478-2488 และ พ.ศ. 2494-2497 จากการขุดเจาะที่บริเวณอราสตาบาซาร์ (Arasta Bazaar) ใน จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต (Sultanahmet Square) สถานที่ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Great Palace แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล และจากการขุดเจาะทำให้ค้นพบลานขนาด 1,872 ตารางเมตรซึ่งมีพื้นผิวตกแต่งด้วยโมเสค

ภาพโมเสคที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอายุอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 โดยลักษณะของภาพโมเสคเกิดจากการนำหินปูน, กระเบื้องดินเผาและหินสีที่มีขนาดเฉลี่ย 5 มม. มาจัดเรียงบนหินอ่อนสีขาวโดยใช้รูปแบบการเรียงแบบเกล็ดปลา (Fish scale technique) ทำให้เกิดเป็นภาพโมเสคมีความสวยงามในด้านศิลปะและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพในชีวิตประจำวัน, ธรรมชาติและตำนาน ตัวอย่างภาพได้แก่ ช้างและสิงโตต่อสู้, การให้นมบุตรของแม่ม้า, คนรีดนมแพะ, เด็กให้อาหารลา, ผู้หญิงคนหนึ่งถือหม้อ, การต่อสู้ของนักล่าและเสือ เป็นต้น

ด้วยคุณค่าและความสำคัญของภาพโมเสตใน Great Palace Mosaic Museum ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งอิสตันบูล ในปี พ.ศ. 2496 และอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์อายาโซเฟีย (Ayasofya Museum

ที่อยู่ Sultan Ahmet Mahallesi, Arasta Çarşısı, Sultanahmet Mahallesi, 34122 Fatih/İstanbul, Turkey

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาทำการ

  • Summer: 15 เมษายน – 25 ตุลาคม / เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 19.00 น
  • Winter: 25 ตุลาคม – 15 เมษายน / เวลาเปิดทำการ: 09.00 น. – 17.00 น
    *เปิดขายตั๋วและการเข้าชมรอบสุดท้าย ก่อนเวลาปิดทำการ 30 นาที

ค่าเข้าชม 15 TL
*สามารถใช้  Istanbul Museum Pass ได้

การเดินทาง

 

  • by Google Map